Lærlinger fra hele Vestfold, sammen med faglærer Sindre Skogheim og Tom Fjordvang fra Resideo i midten foran. Fra venstre: Steffen, Jimmy, Christer, Dawid, Marius, Sindre, Zdzislaw, Joachim, Tom, Mats, Fredrik, David og Joakim. Foto: Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Vestfold.

ORV og Resideo samarbeider om kurs i sikring av drikkevann

- Veldig nyttig, fastslår Elin Moer Brænne i ORV

0

Resideo er et ledende selskap, som produserer godkjente produkter for sikring av drikkevann.  De har nå en offensiv mot lærlinger for å spre kompetanse i en tidlig fase. – Veldig nyttig, fastslår Elin Moer Brænne, daglig leder for Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold (ORV).

Elin Brænne, daglig leder for Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold (ORV)

Brænne hadde nylig besøk av Tom Fjordvang, Account Manager for Resideo Norge, i ”sin” lærlingklasse, og kan skrive under på at dette var svært matnyttig.

– Kurset handlet om bruk av ventiler i forhold til ulike væsker, og da dette er en klasse bestående primært av voksne som har ”skrudd en vinternatt før”, ble det mange spørsmål og erfaringsutvekslinger underveis. Det fine med et slikt opplegg, er at man får svar på spørsmålene og fasiten umiddelbart. Det er god læring!

– Det er ingen hemmelighet at mange håndverkere gjør ting av gammel vane, legger hun til.

Tidlig fase
Resideo er en ledende produsent innen produkter for sikring av drikkevann og leverer godkjente produkter for alle væskekatagorier. Fjordvang påpeker viktigheten i å få inn kompetanse om drikkevannsutfordringer i en tidlig fase, derfor er lærlinger en ideell målgruppe.

I kjølevannet av nyhetsbildet om urene drikkevannskilder, har de merket stor etterspørsel om kurs og kompetanseheving på området.

Saken fortsetter under bildet:

Christer Nicolaisen holder Resideo sitt F76S – returspylende partikkelfilter.

– Det er viktig å kunne tilby de kommende generasjonene rent sikkert drikkevann, understreker han.

Fjordvang blir jevnlig invitert rundt for å holde kurs, men tar også selv initiativ til å komme ut.

– Med kontorplass i Drammen, er det først og fremst opplæringskontorene i Mjøndalen og Tønsberg vi samarbeider tett med. Men ser for oss å utvide denne radiusen vesentlig etter hvert.

Stort engasjement
Han opplever stort engasjement i møtet med lærlingene, og ser at den kunnskapen de tilegner seg blir tatt med tilbake på de respektive arbeidsplassene. På den måten spres det ytterligere. En vinn-vinn-situasjon for alle.

Det er utarbeidet to kurs; ett grunnleggende og ett videregående. De fleste som deltar på grunnkurset, higer etter å lære mer.

– Vi legger opp til både en teoretisk og en praktisk del, og de som har gjennomført hele kurset, får et kursbevis på at de kan foreta årlige servicer på tilbakeslagsventiler. Jeg vet det er flere kommuner som forlanger dette beviset for å kunne utfør service på deres produkter.

 Økt etterspørsel
– Hva får du og Resideo tilbake gjennom å holde slike kurs?

– For det første er det nyttig for oss å få en oppdatering av hvilke utfordringer lærlingene har, da det settes stadig større krav til dem. Det er alltid nyttig å ha innsikt i bransjen også på dette nivået. I tillegg er det en del av vår merkevare- og relasjonsbygging. Vi håper selvsagt at det skal skape en forkjærlighet til vår kompetanse og våre produkter, selv om vi kun berører en liten del av det brede sortimentet vi har innenfor drikkevannsprodukter, på disse kursene sier han.

Tom Fjordvang med Joachim, Marius, Christer, Jimmy, Fredrik, Mats og faglærer Sindre som tilskuere.