Illustrasjon: Sintef

Bli oppdatert på ny forskning og fakta om termisk inneklima

«Nye veier til godt termisk inneklima».

0

Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til fagmøte onsdag 23. januar 2019 hvor tematikken er nye veier til godt termisk inneklima. Det har i mange år vært fokus på at statiske forhold, termisk balanse med omgivelsene, lav lufthastighet og liten strålingsasymmetri er det som gir godt inneklima. Forskning viser at dette er et forenklet bilde.

«Komfortligningen» har i mange tiår vært styrende for prosjektering av termisk inneklima, og  enkelte byggeprosjekter har valgt å utfordre gjengse kriterier for inneklima – ofte for å redusere investeringskostnader, energi- og effektbehov –og kanskje av hensyn til brukerne.
– Årets første fagmøte gir et innblikk i hvilken teoretisk kunnskap vi har på feltet, og presenterer prosjekter der man går utenom gjengse løsninger – og hvorfor man mener at dette går bra. Vi ser fram til et fagmøte med høy temperatur på flere enn en måte, uttaler Norsk Innemiljøorganisasjon i en melding.

– Norsk innemiljøorganisasjon ser positivt på at det stilles spørsmål ved etablerte sannheter – men det er viktig med noen svar også! Selv om det nok er mange som mener at overdrevent trange grenser for temperatur og lufthastighet ikke bidrar særlig mye til livslykken til et gjennomsnittsmenneske, betyr ikke det at vi kan kaste alle grenser i papirkurven. Det er viktig å sørge for at ikke brukerne av bygningen blir sittende med hele risikoen når entreprenør og byggherre beveger seg utenom veletablerte løsninger for å få ned byggekostnader og energikostnader.

På foredragslisten står dyktige fagfolk fra både forsknings- / rådgivermiljøet og entreprenørbransjen. Navn som Arnkell Petersen, Erichsen & Horgen, Mads Mysen, GK / Oslo Met, Sverre Holøs, Sintef,, og Maria Myrup, Skanska er noen av de som skal ha innlegg under fagmøtet 23.januar.

Arrangementet holdes hos Multiconsult på Skøyen onsdag 23.januar fra kl. 15.45 – 19.00.

Påmelding innen 21. januar 2019 kl 9:00 til: sverre.holos@sintef.no.

Program for fagmøte: Nye veier til godt termisk inneklima
(med forbehold om endringer)
15:45 – 16.20
Registrering og en matbit
16:20 – 16:30
Introduksjon v/ Sverre Holøs, leder Norsk innemiljøorganisasjon
Er Fanger utdatert? Ulike teorier for hva som gir tilfredse brukere
16:30 – 17:00
Er Fanger utdatert? Ulike teorier for hva som gir tilfredse brukere
Niels Lassen, Skanska / NTNU
17:00 –17:15
Alle fornøyd! – er det realistisk og fornuftig?
Mads Mysen, GK Inneklima / Oslo Met
17:15 –17:40
Nattøkning og varm luft i fortrengningsdon! Drøbak Montessori
Ungdomsskole, Maria Myrup, Skanska

17:40-17:55 Beinstrekk

17.55 – 18.20
Gullhaug Torg og Klimahuset på Tøyen
Arnkell Petersen, Erichsen & Horgen

18.20 – 18.35
Hawaii-stemning i laben? SINTEF tester om brukere trives med høy romtemperatur og høy
lufthastighet. Kari Thunshelle, SINTEF Byggforsk

18.35- 19.00
Hvordan dokumenterer vi tilfredsstillende inneklima, og hvordan sikrer vi at brukerne ikke blir skadelidende ved «avvikende» løsninger? Sverre Holøs leder diskusjonen