Jens Løvås, daglig leder i Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn, får stadige tilbakemeldinger om at medlemsbedriftene havner i konflikter og tvister med hovedentreprenører i byggeprosjekter. Derfor var det et av hovedtemaene under årest samling på Thorbjørnrud.

Økt konfliktnivå for rørentreprenører i byggebransjen

Et viktig tema under Thorbjørnrudseminaret sammen med innleieregler

0

Mange viktige temaer sto på programmet under Thorbjørnrudseminaret 2019.  Ett av dem handlet om konfliktnivået i byggebransjen, som har økt i styrke de siste årene.

– Ja vi får stadige tilbakemeldinger om at våre medlemmer havner i konflikter og tvister med hovedentreprenører i byggeprosjekter. Derfor ønsket vi å sette fokus på temaet under seminaret, sier Jens Løvås, daglig leder hos Rørentreprenørene Norge – Oslo og omegn.

Foreningen er arrangør for dette årlige seminaret på Thorbjørnrud Hotell i Jevnaker for sine medlemsbedrifter. Dette var sjuende året på rad, og seminaret samlet rundt 80 deltagere.

Kontraktsforståelse
– Mange opplever at det kommer tilleggskrav fra hovedentreprenør i starten eller underveis i  et byggeprosjekt. Krav som blir skjøvet nedover i næringskjeden. Det skaper ofte frustrasjon og bråk i etterkant om hvem som skal betale ekstrakostnaden det gjerne medfører.

Løvås påpeker viktigheten av å kunne forstå hva den inngåtte kontrakten egentlig omfatter. Men problemet er at ordlyden kan være tvetydig og omfatte forhold som kan være vanskelig å fange opp. I tillegg blir det ofte endringer og  tillegg underveis i byggeperioden. Når sluttoppgjøret skal foretas, oppstår det uenigheter som fort kan resultere i en tidkrevende og kostbar tvist mellom partene. Ikke sjelden ender det i retten, og det er anslått at konflikter i byggeprosjekter koster 2,2 milliarder årlig for anleggsbransjen. Tid og penger som burde vært benyttet på helt andre områder!

Back to back
– Et problem er økt bruk av ”back to back”-klausul i kontrakter, som i realiteten gir underentreprenør større ansvar enn de egentlig har, sier han.

Underentreprenøren har ved en slik avtaleklausul satt seg i en situasjon hvor selskapet plikter å utføre tilleggs- og endringsarbeider som det ikke vet om det vil kunne få betalt for.

Konflikttemaet er satt på agendaen hos BNL og mange av partene i byggenæringen, og det er gjennomført en rekke workshops landet over.

– Dette som skal resultere i en rapport og forhåpentligvis et felles verktøy som bedrer situasjonen.

Innleieregler
Et annet aktuell tema under konferansen, var innleieregler og ansettelsesbetingelser.

– Det er for tiden stort fokus på å ansette framfor å leie, men uansett hva som velges er det viktig at det gjøres i tråd med regelverket. Vi var innom områder som ansettelsesprosesser, arbeidsavtaler, tariffer, oppsigelser, arbeidsrett etc. Jeg har en klar oppfatning av at de fleste av våre medlemsbedrifter har det aller meste på stell. Men like fullt er det viktig å vite hvilke krav myndighetene til enhver tid stiller, sier han.

Også digitalisering sto på dagsorden, med størst fokus på KS-systemet som skal erstatte NRL-weben. RørWeb er etablert for å sikre at alle skal kunne utføre sitt arbeid på en enhetlig, etterrettelig og kvalitativt god måte, og i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Med RørWeb, blir også alle søknader og kommunikasjon opp mot myndighetene heldigitale. Dette er også ett av få godkjente systemet som kommuniserer med Altinn.

Foredragsholdere
Foredragsholdere på seminaret, var: Martin Andersen (Rørentreprenørene Norge), Ole Rontèn (Gk Rør), Helge Ranheim (Østlandske VVS), Jan Olaf Dukan (EBA) og  Jørgen Leegaard (BNL ).

– Alt i alt et svært vellykket seminar, konkluderer Jens Løvås.