Fornøyde rørleggere i firmaet TR Vann og Varme har montert berøringsfrie Oras-kraner på Nordeas hovedkontor.

Økt etterspørsel av berøringsfrie kraner

klar trend i proffmarkedet

0

På Nordeas hovedkontor, har TR Vann og Varme byttet rundt 100 tradisjonelle kraner til berøringsfrie utgaver fra Oras Armatur, samt Oras Safira med hjelpehendel på handikaptoalettene.

Evensen kan bekrefte at dette er en klar trend i proffmarkedet, og også privatmarkedet er i ferd med å oppdage fordelen dette gir.

– Jeg kan ikke si at det har tatt helt av foreløpig, men det er en tydelig dreining i etterspørselen.

To hovedårsaker
Han mener det er spesielt to årsaker til det; at det reduserer vannforbruket og dermed både er kostnadsbesparende og miljøvennlig, samt at det er hygienisk. Ved berøringsfrie løsninger, fjerner du risikoen for bakterieoverføringer.

– På offentlige kontorer og i bedrifter vil du dermed både spare kostnader og miljøet, samt at du reduserer risikoen for at ansatte smittes og blir syke. Det er jeg sikker på blir stadig viktigere argumenter i tiden framover når man skal velge løsninger.

– Men også privat, er det store fordeler. Bare tenk på hvor ofte du kar vannet renne mens du pusser tenner, minner han om.

– Hva med produktutvalget av berøringsfrie alternativer, begynner det å bli tilfredsstillende?

– Jeg har ikke den fulle oversikten over hva som tilbys, men ser at det stadig kommer nye løsninger og nye design. Og i tråd med at etterspørselen øker, vil helt sikkert også produktspekteret øke suksessivt. Dette henger naturlig nok tett sammen.

Fint oppdrag
Evensen forteller at de i disse dager er i ferd med å ferdigstille oppdraget hos Nordea, og at alt har løpt i henhold til planen. Nettopp en god planlegging, har vært nøkkelen, påpeker han.

– ISS stiller høye krav til detaljert dokumentasjon i hvert enkelt rom, et område vi la stor vekt på da vi la inn anbudet. Vi jobber mye med forsikringsoppdrag, hvor nettopp dokumentasjon er helt essensielt.

TR Vann og Varme kan vise til en svært sterk vekst de siste tre årene, med Oslo og Akershus som sitt primære nedslagsområde. Selskapet teller i dag 23 fast ansatte, og er i stadig vekst.

– Pågangen av oppdrag er fortsatt økende, og vi skulle gjerne hatt flere dyktige rørleggere. Men de er vanskelig å få tak i, derfor satser vi nå ekstra på å rekruttere via egne lærlinger. Per i dag har vi knyttet til oss tre lærlinger, forteller han.

Espen Evensen, daglig leder hos TR Vann og Varm (innfelt) , kan fortelle at oppdraget med å montere berøringsfrie Oras-kraner på Nordeas hovedkontor har forløpt helt etter planen.. – Vi merker en klar dreining i markedet mot berøringsfrie alternativer, sier han til VVSforum.