GIS-systemet til Geberit var en av de nominerte fra VVS bransjen til byggenæringens innovasjonspris 2019. GIS-systemet vil bli presentert på messen: Bygg Reis Deg 2019.

Økende interesse for byggenæringens innovasjonspris

Bare tre kandidater fra VVS-bransjen.

0

Byggenæringens Innovasjonspris 2019 deles ut til virksomheter som har utmerket seg innen innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester som bidrar til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Blant de 8 finalistene er det i år ingen fra VVS-bransjen.

Foto: Kristin Malonæs

– Generelt er forutsetningen for å bli vurdert at løsningen skal være i funksjon, og at man kan dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. Det hjelper ikke bare å ha en god ide, men at den også er tatt i bruk, sier Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge.

Malonæs sitter i juryen sammen med ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, bærekraftdirektør i Veidekke og styreleder i Grønn Byggallianse, Hege Schøyen Dillner, administrerende direktør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og teknisk sjef i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Pettersen.

Skal stimulerer til innovasjon

Hun forteller at hensikten med prisen er å stimulere til innovasjon i hele byggenæringen.

– Vi ønsker å heie på og vise frem gode innovative løsninger. Mange tror det er lite innovasjon i byggenæringen, men i realiteten er det veldig mye spennende som skjer. Innovasjon er en viktig del av lønnsomhet og verdiskapning i næringen totalt sett, og vi mener det er viktig å løfte frem gode eksempler, sier hun.

Prisen deles ut femte året på rad og juryen får stadig flere kandidater å velge mellom. Før juryen kan nominere sorterer Byggeindustrien ut kandidater som innfrir de grunnleggende kriteriene.

3 av 30 fra VVS-bransjen

Hun forteller at Innovasjonsprisen hadde omtrent 80 kandidater i år, sammenlignet med totalt 60 i 2017.

– Juryen går gjennom all dokumentasjonen og nominerer kandidatene som tilfredsstiller kriteriene best. I år hadde vi 30 prosjekter til vurdering for nominasjon, hvorav 3 var fra VVS-bransjen, sier Malonæs.

– Hva tror du er årsaken til en relativt lav deltakelse fra VVS-bransjen?

– Det er vanskelig å si, men det er veldig stort spenn i kandidatene vi har vurdert.  Vi har vurdert digitale løsninger, verktøysløsninger, solenergi, tekniske løsninger som forenkler byggeprosjektene, planleggings- og arkitektløsninger for å nevne noe. Om du skal vurdere hele byggebransjen er det naturlig at det ikke er en sektor som vil dominere. Når det er 3 av 30 fra VVS-bransjen, er ikke det så dårlig når prisen gjelder hele verdikjeden for bygg og anlegg.

– Hva med å opprette egne klasse for de enkelte fagene?

– En mulighet er prekvalifisering i de ulike fagene for å få inn flere prosjekter. Dette er noe bransjen kan vurdere for å engasjere mer på fagnivå. Det er åpenbart at det skjer mer innovasjon i VVS-bransjen enn de tre vi i juryen har fått presentert, sier hun.

Oppfordrer til mobilisering mot 2021

Malonæs forteller at Innovasjonsprisen er profilert gjennom Byggeindustriens egne kanaler, som bygg.no og Bygg Reis Deg.

– Alle bedrifter med sine prosjekter kan melde sin interesse, men spørsmålet er hvor oppmerksomme de ulike aktørene og leverandørene er på prisen. Bransjen må forstå at dette er en svært god mulighet til å markedsføre egne løsninger, noe tidligere nominerte og prisvinnere kan bekrefte.

– I år har vi sett på hvilke prosjekter som favner best i forhold til innovasjon, bærekraft, konkurransedyktighet og digitalisering. Selv om det bare var tre prosjekter som var VVS-relaterte i år, er ikke det tegn på lav innovasjonsaktivitet i faget. Det utvikles hele tiden nye klimaløsninger hvor VVS-bransjen spiller en sentral rolle. Jeg oppfordrer derfor alle fag til å mobilisere frem til 2021 for å komme med et bredere spekter av prosjekter. Vi trenger et sterkere engasjement fra alle fag, avslutter Malonæs.

 

Faktaboks:

De 8 nominerte kandidatene er:

“Foamrox” levert av Foamrox AS i Arendal.
“Solstein – flat Skarpnes” levert av Sun-Net AS i Grimstad.
“BlueProof Green” levert av Protan AS i Drammen og Bergknapp AS i Sandnes.
“Concise Collection” levert av Talgø Møre Tre AS i Surnadal.
“Bim-kiosk” levert av Rufo AS fra Hovdebygda og Veidekke AS i Oslo..
“Spacemaker” levert av Spacemaker AS i Oslo.
“Digital Byggevarehandel” levert av Gausdal Landhandleri AS på Lillehammer, Holte AS i Oslo og Logiq AS i Halden.
“Papirløs byggeplass” levert av Statsbygg AS i Oslo.