Teknisk sjef Ole Andreas Valnes i LK Systems, sier at de har stor etterspørsel etter UNI-X -skapene og trerørsystemet.

Økende etterspørsel etter trerørsystemene og UNI-X skap

LK System merker at flere aktører i VVS- og byggebransjen nå ser fortrinnene med varmt tappevann som energibærer i moderne leilighetsbygg. – Varmtvann er den klart største energiposten i moderne leilighetsbygg og har høyest temperaturkrav. Derfor er varmt tappevann den mest økonomiske energibæreren, sier teknisk sjef Ole Andreas Valnes.

0

LK Systems lanserte i 2015 sitt Uni-X skap, som benytter varmt tappevann som energibærer i bygg. Etter at Kristin Nørstebø dokumenterte alle fordelene i sin masteroppgave i 2018, har etterspørselen etter UNI-X og 3-rørssystemene hatt en betydelig økning, forteller Ole Andreas Valnes og Frank Forbord, prosjektleder Prefab.

Økt isolasjonsevne og tetthet i bygg har medført at varmt tappevann nå står for omtrent halvparten av energiforbruket i et moderne leilighetsbygg. Store endringer i bygningers internlaster setter også krav til utvikling av varmeanleggene.  LK Systems driver målrettet produktutvikling for å sikre god oppvarmingseffektivitet, høy komfort, samt robuste og kostnadseffektive løsninger.

Grundig dokumentert i masteroppgave 
Selskapets Uni-X skap er grundig evaluert av Kristin Nørstebø i sin masteroppgave i samarbeid med Agder Energi, og konklusjonene viser en klar forbedring mot et tradisjonelt 5-rørs varmesystem med fjernvarme som oppvarmingskilde.

– Det er dokumentert nærmere 50% mindre investering, spart plass i sjakter, 30% mindre varmetap, betydelig lavere returtemperaturer, mindre pumpearbeid og effektivitetsforbedring av montasjetider som følge av LKs Uni-X-løsning, sier Valnes.

– Vi er stolte av disse resultatene og vi har betydelig etterspørsel etter UNI-X løsningen både fra fjernvarmeselskaper, utbyggere, konsulenter og rørleggerselskaper. Dette er vi takknemlig for, og vi retter også en takk til Kristin Nørstebø for hennes grundige arbeid med sin masteroppgave.
Les: Håndballstjerne evaluerte ny trerørs-tappevannsløsning i masteroppgave

Forskjell på trerørsystem
Det er ingen tvil om at 3-rørssystemene vinner markedet. Men det er betydelig forskjell på LKs nylig utviklede løsning og et 3-rørsystem som ble utviklet den gang romoppvarmingen dominerte energiforbruket i byggene våre, påpeker Frank Forbord, prosjektleder Prefab.

– Vår Uni-X løsning sørger for bedre oppvarmingsøkonomi for både byggeier og fjernvarmeselskap, bedre komfort for beboerne og enkel, rimelig og forutsigbar montasje i driftsettelse og garantiperiode for rørleggeren, sier han.

Valnes og Forbord forteller at det er mange gode grunner til å bruke varmt tappevann som energibærer.

– Direkteføring av varmt tappevann fra fjernvarmeveksler sentralt for bygget gir minst temperaturbehov og minst varmetap. Samtidig medfører mindre sirkulert vannmengde høyere temperaturdifferanse og lavere returtemperatur. Dette gir mindre varmetap og bedre økonomi for bygg og ikke minst for fjernvarmeselskap, påpeker Forbord.

Videre gir løsningen mindre varmetap i fordelerskap i hver boenhet i tillegg til økt beboerkomfort på grunn av nok tilgjengelig varmt tappevann.
– En jevn tappevannstemperatur i hver boenhet gir også mindre klager fra beboere, understreker Valnes.

Saken fortsetter under bildet:

Systemskisse: LK Kombiskap UNI-X med tappevann som energibærer.

Mest lønnsomme løsningen
De er ikke i tvil om at Uni-X i dag representerer den mest økonomiske, sikreste og best tilpassede løsningen på markedet for moderne leilighetsbygg oppvarmet med fjernvarme.

– UNI-X er tilpasset LKs rørsystemer PAL og PEX, og gir betydelig effektivitetsforbedring på byggeplass og under drift, påpeker de.