Illustrasjonsfoto. Foto: DiBK

Boligprodusentene foreslår å legge ned sentral godkjenning

Ønsker å erstatte den med en registerordning:

0

– Vi legger nå frem rapporten “Kvalifisert for å bygge – enkelt å velge seriøst” som innspill til Byggkvalitetutvalget, sier adm. direktør Per Jæger i en pressemelding.
– Rapporten gir forslag til problemstillingene som inngår i utvalgets mandat om vurdering av sentral godkjenning og flere av virkemidlene i plan- og bygningsloven.

Per Jæger fremhever at rapporten foreslår endringer i registerordninger som kan hjelpe oss til å styrke seriøsiteten innen alle deler av byggevirksomheten, gi bedre tilpasning mellom kvalifikasjonskrav og endringer i utdanningssystemet og ikke minst anbefaler vi grep for at kvalitetssikring skal bli et mer effektivt verktøy for foretakenes forbedringsarbeid.

Rapporten gir i alt 27 forslag, hvor følgende er blant de viktigste:
– forslag om å legge ned sentral godkjenning og erstatte denne med en markedsbasert     ordning
– flytte fokus for kvalitetssikring fra papirbasert dokumentasjon til forbedringsarbeid
– uavhengig kontroll må forsterkes innen pålitelighet i samsvar med eurokodene
– dagens kontroll av våtrom og lufttetthet for boliger erstattes av definerte dokumentasjonskrav
– kvalifikasjonskrav for utførelse baseres på fagfolk med fagutdanning og spesialisering basert på modulbasert etter- og videreutdanning
– prosjektlederkompetanse må anerkjennes som en viktig kvalifikasjon
– et 1. linjetilsyn må etableres for å føre kontroll med egenerklærte kvalifikasjoner
– personers kvalifikasjoner må være søkbare i nasjonalt vitnemålregister

Hele rapporten kan leses på www.boligprodusentene.no