Are S. Nielsen, fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge.

Nye læreplaner for rørfaget

Læreplanene for videregående opplæring skal friskes opp for å møte framtidens utfordringer. Læreplangruppene ønsker dine innspill. – Faget i seg selv har vel ikke endret seg så mye, men vi er bedt om å se 20 år framover i tid. Det er utfordrende å forutsi virkningen av ny teknologi og digitalisering, sier Are Skaar Nielsen.

0

Han er fagsjef sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge og sitter i arbeidsgruppen for reviderte læreplaner til VG2 Rør og VG3 Rør. De andre medlemmene er Jens Høglund fra Rørentreprenørenes opplæringskontor i Oslo og de tre lærerne Ståle Myklebust, Bjørn Lasse Pedersen og Kjetil Aalstad Nilsen.

Saken fortsetter under bildet:

Læreplangruppen. Foto: Rørentreprenørene Norge

Læreplangruppene leverer i disse dager utkast til nye læreplaner til utdanningsdirektoratet, Så vil det denne måneden være en offentlig innspillsrunde, før læreplangruppene leverer revidert forslag. I oktober vil det så bli en offentlig høringsrunde.

– Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å se på de nye læreplanene og komme med sine innspill. Læreplanene vil bli lagt ut på utdanningsdirektoratets nettsider, sier Skaar Nielsen.

Sikrer utformingen
Helt nytt er det at VG3 Anleggsrørleggerfaget er skilt ut.

– Dette er en helt fersk utdannelse, og vi har bygd opp læreplanen helt fra bunnen, sier Martin Andersen., fagsjef kvalitetssikring i Rørentreprenørene Norge.

Andersen leder læreplangruppen for VG3 Anleggsrørleggerfaget. I den har han med seg daglig leder Lars Petter Andreassen i VA-Teknikk, Anders Nordhagen fra NCC og lærer Henning Olsen

– Man må huske på at det er nå man har mulighet til å påvirke. Når læreplanen er ferdig og vedtatt, er det for sent, framholder Andersen.

Kilde: Rørentreprenørene Norge