Illustrasjonsfoto.

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er timeprisen på 706 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2018, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS 2016.

0

Den nye satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet.

I VVS- og VAbransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS 2016, er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i folketrygden.

Etter at “gammel” timepris på 682 kroner er regulert mot grunnbeløpet, blir ny timepris for rørlegger i år på 706 kroner, altså 24 kroner høyere enn i fjor.