Norske Rørgrossisters forening, med daglig leder i Terje Røising i spissen inviterer VA-VVS bransjen til samtaler om delt eierskap til NRF Databasen.

NRF presiserer innholdet i pressemelding om delt eierskap NRF Databasen

NRF`s invitasjon til VA/VVS bransjen:

0

angående samtaler om delt eierskap til NRF Databasen

– Vi ser at pressemeldingen NRF sendte ut i forrige uke hadde uheldige formuleringer, som kunne gi inntrykk av at NRF nå forhandler med enkelt-aktører eller at enkelt-aktører har hatt en større rolle i initiativene. NRF vil gjerne presisere at dette ikke er tilfellet, sier daglig leder i NRF, Terje Røising.

– Det er bredt sammensatte grupperinger på både leverandør- og installatørsiden som har engasjert seg i dette. Initiativet fra installatørsiden som tok kontakt med NRF i sommer, var et felles initiativ, som både kjedene og mange av de store entreprenørene stod bak.

– Vi vil også understreke at det er NRF som leder prosessen med deling av eierskapet til NRF Databasen. Dette er et bransjeløft for et komplett informasjons-nav for og med hele verdikjeden med basis i godt samarbeid, påpeker Røising i sin presisering.

Teksten som NRF presiserer og som ble formidlet i forrige pressemelding finner du under:

NRF har gjennom de siste årene hatt et ønske om å forankre eierskapet til NRF Databasen i hele VA/VVS bransjen, og har gjennom mange fora invitert både installatører og produsenter til samtaler.

– Vi har vært i dialog, en stund, med en gruppering av produsenter, gjennom VVP, som viste stor interesse for å tre inn på eiersiden i NRF Databasen. Det ble derfor naturlig at vi nå søker å få etablert et enda bredere grunnlag for eierskap gjennom hele verdikjeden, sier Terje Røising, daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening i en pressemelding.

Nå har installatør- og entreprenørleddet, ledet av VVS Norge, meldt sin interesse. De kontaktet NRF i sommer og ønsket å innlede samtaler om del-eierskap til databasen.
– Vi har hatt konstruktive samtaler siden sommeren og det er signalisert stor interesse og sterke ambisjoner for å gå sammen om å styrke NRF Databasen ytterligere, i samarbeid med de andre bransje-leddene, sier Røising.
– Gjennom delt eierskap og godt verdikjede-samarbeid vil vi kunne skreddersy informasjonsbredden etter brukernes behov og skape et enda bedre fundament for digitalisering av bransjen.

For å få et bredt eierskap vil NRF derfor invitere bransjen til et dialogmøte.
– Vi vil invitere større produsent-/leverandørbedrifter, entreprenører, kjeder og foreninger innen verdikjeden. Vi tar sikte på å avholde dette møtet siste halvdel av januar og håper alle som mottar invitasjon har anledning til å sette av nødvendig tid til å bidra til denne viktige prosessen, påpeker Røising.
– NRF er opptatt av at hele verdikjeden blir engasjert, slik at vi sammen kan videreutvikle bransjens egen varedatabase etter bransjens ønsker. Vi gleder oss til den videre prosessen og har stor tro på at vi skal lykkes.