Norgeshus berømmer ventilasjons-bransjens kompetanse på digitalisering

Norgeshus har jobbet med digitalisering av kjeden siden 2008:

0

John Christian Ryjord, IKT-sjef Norgeshus mener VVS-bransjen, og spesielt ventilasjon ligger langt fremme i digitaliseringen i byggebransjen.

Boligkonferansen 2019 i regi av Boligprodusentenes Forening ble avholdt 7. og 8. mai. Konferansens andre dag satte digitalisering i byggebransjen på dagsorden.

Saken fortsetter under under bildet:

John Christian Ryjord, IKT-sjef Norgeshus

– Når vi begynte å satse på digitalisering gjorde vi dette for å effektivisere driften på kjedenivå. Dette har lært oss mye om hvordan vi kan optimalisere prosessene, sier John Christian Ryjord, IKT-sjef Norgeshus. Han har jobbet med digitalisering av kjeden siden 2008.

Han forteller at arbeidet handler om å digitalisere de enkelte prosessene i et byggeprosjekt.

–  Gjennom digitaliseringen finner vi ofte bedre måter å gjennomføre prosjekter på, noe som fører til at vi også optimaliserer og endrer prosesser. I tillegg bryter vi ned prosessene til håndterlige moduler som gjør de enklere å jobbe med, sier han.

Kontinuerlig forbedringsarbeid
Ryjord forteller at selskapet har jobbet med IT-utvikling for kjeden i over ti år.

– Det som skjer nå er at bransjen som sådan har et stort digitaliseringsprosjekt som gjør at vi kan komme lengre de kommende årene, enn det vi har gjort tidligere. Det åpner seg nye muligheter hele tiden, sier han.

I sitt foredrag på konferansen fortalte Ryjord om viktigheten av å tilpasse informasjonsflyten til de enkelte prosessene.

–  Det som er viktig er at man deler riktig data på rett tidspunkt. Kunden skal ha produktinformasjon og FDV-dokumentasjon og myndighetene skal ha dokumentasjon for å godkjenne søknader. Det å få definert en bransjestandard på deling av slik informasjon er en forutsetning for at vi kan digitalisere hele byggeprosessen, sier han.

VVS-faget ligger langt fremme
Han mener ventilasjonsfaget var tidlig ute med å bygge kompetanse på digitalisering.

– VVS, ventilasjon og el er blitt veldig gode på bruk av BIM i prosjekteringen. Det er fortsatt mangelfull produktinformasjon, men det finnes gode verktøy for kollisjonskontroll mellom fagene. Ventilasjonsfaget var en av de første som hadde kompetanse på dette, og nå har også VVS-bedriftene høy BIM-kompetanse, sier han.

Han forteller at det fortsatt er stort potensial rundt produktinformasjon og utvikling av «digitale tvillinger».

– Selv om vi har kommet langt med BIM i prosjekteringen, er det mye å hente i resten av byggeprosessen. Det ene er å ha kontroll på hva som er i bygget og samle dette i en «digital tvillingen», det andre er bestillingene og logistikken i byggeprosessen. Vi har informasjonen, men det er for dårlig flyt i prosessene. Om det er en forsinkelse på en leveranse i dag, vet man ikke det før man oppdager at noe mangler. Om man vet dette på forhånd kan man planlegge slik at man slipper forsinkelser. Dette blir enklere når man har sporbarhet i hele verdikjeden, sier han og tilføyer:

– Vi jobber derfor sammen med Holte, Kantenda, Logic og andre samarbeidspartnere for å effektivisere prosessene. Det er mange aktører som sitter på bruddstykker, og utfordringen er å sy sammen løsningene med våre systemer.

Ser lyst på fremtiden
Ryjord er optimist og tror bransjen har løst problemene i løpet av de kommende årene.

– Dette handler om vilje til å bruke tid og ressurser på å finne gode løsninger. Om to til tre år er jeg overbevist om at vi har bedre informasjonsflyt i byggeprosjektene. Da har vi det grunnleggende på plass, så må vi sette oss ned å se hvordan vi kan fortsette å øke verdien både for kunder, egne ansatte, og underentreprenører. Det er viktig å ikke glemme at man må ha med hele verdikjeden for at dette skal bli en suksess, avslutter han.

Det var mange tilstede under Boligprodusentenes konferanse 7. og 8. mai.