Forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk

Nordiske erfaringer om vannskader skal utveksles

Nordisk vannskadeseminar i august

0

Siste nytt om vannskader og fuktproblematikk i våtrom skal luftes faglig når Nordens bransjefolk, spesialister og forskere samles i Reykjavik i august. Et bredt faglig program inneholder blant annet resultater fra svenske og islandske registreringer av omfang og årsaker til vannskader.

Norden deler i stor grad både byggeskikk og regelverk som har til formål å demme opp for vannskader. Annet hvert år samles da også de som arbeider med problematikken fra de ulike land til et faglig seminar om emnet, og det er tredje gangen samlingen finner sted på sagaøya.

– Vi har et spennende program for årets samling, og vi ser fram til å høre hva som er høstet av erfaringer siden siste samling for to år siden. Gode råd krysser grenser og det faglige utbyttet pleier å være høyt. Nettopp det å kunne drøfte tekniske og faglige emner med kolleger i andre land i Norden har alltid vært svært nyttig. Det var nettopp en slik samling som ledet til at rør-i-rør prinsippet ble trukket fram i sin tid, forteller Lars-Erik Fiskum ved Sintef Community, som har både vært med og utviklet det norske regelverket, ved siden av å være teknisk rådgiver og godkjenningsinstans innen både lekkasjesikring og våtromsnormen.

Det faglige spenner vidt denne gangen, fra vann som næringsmiddel og hygienisk sikring, via ventilasjon og fuktproblematikk fram til konkrete tiltak og løsninger som skal forhindre vannskade.

Fiskum skal selv foredra om temaet «Forebygging av vannskader i rom uten sluk».

Et tema som etter alt å dømme blir viet oppmerksomhet under seminaret er hvordan det står til med plassen for nettopp installasjoner i bolighus. Pål Harstad fra Sintef skal forøvrig fortelle om utfordringer med prefabrikerte våtrom.

– Vi vet at hver tredje bad i dag leveres som prefabrikert løsning, dette er typisk for Norge, som har en ledende rolle innen innovasjon og utvikling. Her vil våre nordiske kolleger trolig kunne høste av våre erfaringer med både krav som stilles og hvilke konsekvenser dette har, forteller Fiskum.

Seminaret er også et godt forum for å bygge gode nettverk mellom fagfolk, som ofte arbeider med de samme problemstillingene.

– Innen rør-i-rør har Norge vært en pioner, men de andre landene kommer etter, så det blir spennende å høre hvor vi står, sier Fiskum, som håper at rådgivere og arkitekter ser sitt snitt til å lære mer om regelverk og tekniske utfordringer som råder og gjelder omkring temaet vannskade.

– Vi legger opp til et solid tømret faglig opplegg, der vi ikke minst trekker fordelen av å snakke samme språk og dele erfaringer, sier Lars-Erik Fiskum.

Informasjon om seminaret finner du her