Bårlidalen renseanlegg. Foto. Eidsvoll kommune

Hva er nettopris – og hvor stort påslag kan man ta?

Lunder & Aas vant i tingretten - tapte i lagmannsretten

0

Nettopris og påslag var sentrale elementer under rettssaken i lagmannsretten mellom Eidsvoll kommune og rørleggerfirmaet Lunder & Aas på Jessheim.  Her ble Lunder & Aas dømt til å betale kommunen 8 millioner kroner i den såkalte Bårlidalen-saken.

Denne saken strekker seg helt tilbake til 2015, da det ble kjent at regningen for oppgraderingen av Bårlidalen renseanlegg ble svært mye høyere enn først antatt, og kommunen engasjerte et eksternt firma for å finne ut hva som gikk galt. Det ble fastslått at kostnadsøkningen i hovedsak besto av tilleggskrav fra entreprenørene.

Som resultat av millionoverskridelsene, saksøkte Eidsvoll kommune rørleggerfirmaet på Jessheim med påstand om fakturering i strid med rammeavtalen mellom partene. Et enstemmig formannskap vedtok samtidig å politianmelde Lunder & Aas og daglig leder Bård Aas.

Forsettelig utnyttelse
– Vi finner at Lunder & Aas’ fakturering kan anses som forsettlig utnytting av en villfarelse hos Eidsvoll kommune, og at denne utnyttingen er rettsstridig, uttalte kommunens advokat, Anne Christine Kroepelien i Advokatfirmaet Mageli, til Romerikes Blad.

Ifølge advokaten var det særlig tolkningen av begrepet nettopris som kommunen og rørleggerfirmaet er uenige om. Det vises til en rammeavtale kommunen har med Lunder & Aas der det heter at kommunen skal betale en påslag på 20 prosent av nettoprisen på materialer innkjøpt av firmaet. De to partene har imidlertid en ulik tolkning av hva nettoprisen skal være, skrev avisen.

Lunder & Aas vant første runde
I desember 2017 ble Lunder & Aas frifunnet i Øvre Romerike tingrett, og kommunen ble dømt til å betale fire millioner kroner til motparten, samt én million i sakskostnader.
Kommunen anket saken, og den ferske dommen i Eidsivating lagmannsrett gir full seier for kommunen. Lunder & Aas er dømt til å betale totalt åtte millioner kroner til kommunen, hvorav  tre millioner er sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

144 prosent i påslag
Lunder & Aas på har tatt et gjennomsnittlig påslag på selskapets faktiske innkjøpspris på 144,5 prosent, mens kommunen har ment at påslaget skal være 20 prosent. Det fikk de altså medhold i.
Rådmann Knut Haugestad sier til Romerikes Blad at han naturligvis er fornøyd med dommen, som må ses på som en full seier.

– Samtidig er jeg ikke veldig overrasket etter det som kom fram under lagmannsrettens bevisførsel og den avsluttende prosedyren. Jeg hadde høye forventninger om et godt resultat for kommunen, sier han.

Daglig leder Baard Aas eller rørleggerbedriftens advokat Stein Fredrik Janzon hos advokatfirmaet SANDS, har ikke besvart VVSforums henvendelse om en kommentar.