Illustrasjonsfoto.

Nå kan du si din mening om nye læreplaner!

De første skissene til ny læreplan Vg1 bygg- og anleggsteknikk ligger klare:

0

Utdanningsdirektoratet inviterer nå til åpen innspillsrunde om nye læreplaner på yrkesfag – Vg1, og de vil gjerne ha din mening. Siste frist er 18. februar.

I 2020 kommer nye læreplaner. Utdanningsdirektoratet legger opp til en åpen prosess fram til de nye læreplanene, og ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen.

Det betyr at du får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med på. Direktoratet ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene og eventuelt gjøre endringer.

Første skisse til ny læreplan Vg1 bygg- og anleggsteknikk finner du her.

– I arbeidet med nye læreplaner legger vi opp til en veldig åpen prosess, og vi ønsker innspill fra alle som er interessert i innholdet i fagene. Vi oppfordrer alle til å gi oss tilbakemelding på om vi er på rett vei, både enkeltpersoner, bedrifter, fagorganisasjoner og ansatte i skolen. I april deler vi nye skisser før vi læreplanene kommer ut på høring i juli, sier seniorrådgiver i utdanningsdirektoratet Linda Sørfjord

Skissene viser følgende:
* Om faget – den innledende delen av læreplanen
* Kjerneelementer – sentralt innhold i faget

Ny runde i mars
I mars/april 2019 kan du gi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen, og til sommeren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene på Vg1.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i mars. På disse blir det også mulighet til å komme med innspill.

Her kan du se tidlige skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1.

Ti utdanningsprogram – fire er nye
Det vil være ulik grad av endringer i de nye læreplanene, men felles for alle læreplanene er at de skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. De skal også ivareta innholdet i ny overordnet del av læreplanverket.

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og fire av utdanningsprogrammene er nye. Programmene er som følger: Helse- og oppvekst, bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og undustriell produksjon, elektrofag, naturbruk, Frisør, blomster og interiørdesign (ny), design og tradisjonshåndverk (ny), salg, service og reiseliv (ny) og informasjonsteknologi og medieproduksjon (ny).

Du går rett og slett inn på læreplanskissen i det faget du ønsker å gi innspill innen 18. februar. Ved å følge denne linken, kommer du til utdanningsdirektoratets nettside.

Mye usikkerhet
VVSforum har tidligere publisert flere artikler om arbeidet med de nye læreplanene. Dette som følge av at det ble uttrykt bekymringer for at plantegning ikke skulle inngå som en naturlig del av rørleggerutdanningen. Blant annet uttalte  Ole Larmerud at det bør presiseres at rørleggeren skal kunne tegne enkle sanitær- og energianlegg som en del av sluttkompetansen for rørleggerfaget. At innholdet i læreplanene gir rom for tolkninger, var det også flere som ga uttrykk for.

Les også: Utdanningsdirektoratet: – Bransjene vil selvfølgelig bli hørt!

Nå har du altså  en mulighet til å kunne påvirke ved å gi tilbakemelding til direktoratet. På nettsidene ligger alle  innspill åpne, det vil si at alle har fri innsyn til det som blir kommentert.