Administrerende direktør i Norsk Rørallianse (NRA) Line Ekroll Dyb gleder seg over at det er tatt flere initiativ for en bedre struktur i rørbransjen.

– Nå må også leverandørene melde seg på

Norsk Rørallianse: - Må standardisere og strukturere vareflyten i bransjen

0

Administrerende direktør i Norsk Rørallianse (NRA) Line Ekroll Dyb gleder seg over at det på nytt er tatt initiativ til å standardisere og strukturere vareflyten i bransjen og forventer at vi finner en felles plattform denne gangen. Så må også leverandørene melde seg på, det er deres produkter det gjelder, sier hun til VVSforum.

Ekroll Dyb har lenge påpekt at nettopp manglende struktur har vært en utfordring for en bransje som sliter med knappe marginer. Her er det et stort forbedringspotensial for å kunne jobbe mer effektiv, påpeker hun.

– I bransjen er det mange aktører, og desto viktigere at vi alle trekker i samme retning.

Digitalisering
Samtidig som det er stillstand i struktur og vareflyt, går digitalisering og utvikling så raskt  i verden rundt oss at bransjen ikke har noe annet valg enn å henge med, mener hun.

– Alle som skal kjøpe seg leilighet eller bygge et forretningsbygg forventer god dokumentasjon på hva og hvordan bygget er bygget, og at denne informasjonen er digital. I tillegg må man dokumentere at bygget tilfredsstiller dagens standarder og krav til bærekraft.

NRAs administrerende direktør mener kunden er pådriver til utvikling, og at det er kundens framtidige behov bransjen må være opptatt av å dekke.

– Vi må sette fokus på kunden og bærekraftig utvikling, og så må vi tenke hva vi sammen kan få til for å innfri disse forventningene.

Flere initiativ
Hun gleder seg over at det er tatt flere initiativ; både hos de store entreprenørene og hos ulike grupperinger, og håper og tror det er starten på konkrete tiltak til alles beste.

– Det er viktig nå at alle forstår at dette ikke handler om å posisjonere seg selv for å mele sin egen kake. Man må med andre ord legge fra seg firmahatten og tenke bransjens sak.

Hun mener at også leverandørene må komme mer på banen, da det er deres produkter det handler om.

Viktig investering
– Et slikt fokus vil vel også kreve vesentlig ressursbruk. Kan prislappen være et hinder for framdriften?

– Om det er tilfelle, må de involverte tenke på hvordan situasjonen er i dag, og hvilken prislapp den har. Leverandørene bruker mye ressurser på å oppdatere og vedlikeholde produktinformasjon til ulike aktører og kunder – og hun viser også til NRAs egen administrasjon med fire årsverk, hvor et halvt årsverk håndterer nettopp varedata i mangel på struktur.

– Andre grupperinger har gjerne to årsverk knyttet til den samme oppgaven. I tillegg kommer alle prosjektlederne som sitter med denne utfordringen daglig. Summerer man alt dette, vil man forstå hvilket effektiviseringspotensial vi snakker om. Med de marginutfordringer bransjen har samt krav om effektivitet i byggeprosesser, har vi rett og slett ikke noe valg.

– Vi får selvfølgelig ikke gjort alt på en gang, men må bare fortsette å holde fokuset. Når vi får opp ny struktur og en felles dataplattform, har vi sammen  gitt bransjen et gedigent løft.