Foto: Estudio Herreros. Nytt Munchmuseum i Oslo

Munchmuseet skal bruke vakuumteknologi i byggets sanitærsystem

I 2020 åpnes nye Munchmuseet i Bjørvika for publikum. For å beskytte de mange kulturskattene i bygget for vannlekkasjer, har man valgt å bruke vakuumteknologi, hvor man legger rørføringene i himlingen kontra i gulvet.

0

Det skriver greenbuilt.no på sine hjemmesider.

Nicolai Håbesland, sivilingeniør VVS i Multiconsult uttaler til greenbuilt at vann- og avløpsrørene fra de planlagte toalettrommene ikke kunne gå i gulvet over utstillingene på grunn av risiko for lekkasje. Derfor opprettet selskapet kontakt med Jets.
– Det viste seg at planløsningen kunne forbli uendret med hjelp av deres vakuumløsning, forteller han.

Multiconsult har sammen med tre andre aktører hatt prosjekteringen for bygget.

Vakuumløsningen
Magnus Holstad, salgssjef for byggsegmentet i Jets Vacuum AS forteller til greenbuilt at ved hjelp av selskapets vakuumteknologi kan rørføring løftes til himling i stedet for å legges i gulvet.
– Vi er stolte over å levere en teknisk løsning til dette moderne og fremtidsrettede bygget, og dermed bidra til å unngå kostnader og ubeleiligheter med å flytte på toalettrommene. Vakuumtoaletter benytter bare en liter vann per spyling. Selv om vannsparing i seg selv ikke var en avgjørende faktor på dette prosjektet, skal man tenke på at alt vann må behandles – både inn og ut av et bygg, og dette krever energi, sier Holstad.

Det nye Munchmuseet bygges som et passivhus med høyt fokus på energisparing og reduksjon av CO2-utslipp. Det er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og mottar støtte fra Enova

Reduserer vannforbruk og kloakkvolum
Hofstad tillegger at noen vil kanskje si at vannbesparelsen blir en overflødig bonus i Oslo eller i Norge generelt. Da er det viktig å være klar over at det kan hentes ut betydelige besparelser i energibruk, håndteringskostnader og avløp.
– Fokus på vannforbruk er selvfølgelig størst i land med begrenset tilgang på drikkevann, men selv her hjemme, og kanskje spesielt etter den tørre sommeren i 2018, kan vi se at redusert vannforbruk er en sentral faktor i samfunnets totale ressursforvaltning, understreker han.

Fremtid og klima
– Vi bruker enorme energimengder på å rense vann til drikkevannskvalitet, – for så å bruke dette dyrebare vannet til å spyle ned i toalettet. I tillegg må alt vannet vi forbruker både håndteres og renses etter at det går ut i det allerede belastede avløpsnettet.Det er klart at mindre vann og avløpsvolum gir store energibesparelser, forklarer Holstad engasjert. Med vakuumtoaletter reduseres vannforbruket med inntil 90 prosent, uten at det på noen måte går ut over komforten, sier Hofstad avslutningsvis til greenbuilt.

Ønsker man å høre mer om vakumteknologiløsningen i det nye Munchmuseet, eller miljøambisiøse tidligfase prosjekter i Norge, miljødokumenterte leverandører, og innovative trender andre steder, kan man delta på Greenbuilt Dialogkonferanse i Oslo 7.januar 2019.

Programmet finner du her