Styrene i Rørkjøp og VVS Eksperten signerte allianseavtalen for VVS Norden onsdag 17. September 2018. Administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp (t.v.) og daglig leder Jan Vang i VVS Eksperten, har, som et resultat av forhandlingene med partnerne så langt, en førjulsgave som alle rørleggere i Norge vil nyte godt av; nemlig smartere og mer digital logistikk.

– Vårt utgangpunkt er å få til gode avtaler for alle parter

VVS Norden: I full gang med å reforhandle avtaler

0

I regi av innkjøpsalliansen VVS Norden, sitter Rørkjøp og VVS Eksperten i disse dager og reforhandler alle avtaler. Ett av kravene som stilles partnerne, er at det jobbes knallhardt i verdikjeden for en smartere og mer digital logistikk enn hva norsk VVS-bransje har i dag.

– Formålet med VVS Norden er å oppnå innkjøpsavtaler med alle våre grossister og leverandører som resulterer i større konkurransekraft og bedre lønnsomhet for våre bedrifter, sier administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp. – Som et resultat av forhandlingene så langt, kan vi røpe at de fleste av våre grossister nå tar nødvendige grep for å få på plass en smartere og mer digital logistikk som vil gagne alle norske rørleggere i deres arbeid mot forbrukeren.

– Vårt fokus er annerledes. VVS Norden vil kun eie avtaler og innkjøp, og har ingen kostandsdrivende overbygging eller ansatte. Ressursene samler vi fra våre to respektive kjeder, påpeker OIsen.

– Det er viktig å understreke at vi ønsker å samarbeide med leverandører og grossister for å finne de beste og smarteste løsningene.  Vi må gjøre noe med kostnadene i verdikjeden, rett og slett kutte kostander, men dette vil vi finne løsninger på sammen med våre partnere. Det skal  gjøre oss enda mer konkurransedyktige ovenfor andre aktører og tilbydere av VVS-produkter, fortsetter Olsen.

Olsen er klar på kjedene representerer et fag med som selger produkter og  kunnskap, det gjør ikke aktører som Megaflis, byggvarehus og andre, som kun er ute etter profitten i salg av VVS-produkter.
Det er derfor viktig at vi sammen med våre partnere har riktig fokus og innstilling for å løse utfordringene vi står ovenfor.

Rørkjøp og VVS Eksperten har samlet en total omsetning på over 5 milliarder kroner. Det gir styrke ved forhandlingsbordet.
– Historisk sett har ett av de største problemene i Norsk VVS-bransje vært at for få har jobbet på vegne av bransjen og unngått samarbeid til beste for forbrukeren. VVS Norden har en klar strategi på at vi i årene fremover vil løfte Norsk VVS bransje opp og frem sammen med våre beste partnere, sier daglig leder Jan Vang i VVS Eksperten.

Tross for at samarbeidet i VVS Norden danner grunnlaget for bedre logistikk og vesentlig bedre pris på volumkjøp, kapital- og skaffevarer, er Rørkjøp og VVS Eksperten tydelig på at de jobber videre som to uavhengige kjeder.

– Det vi har til felles er at vi jobber hardt for rørleggerens konkurransekraft og troverdighet. Det gjør vi med en enkel metodik understøttet av gode, digitale verktøy, understreker Frank Olsen.
– Vi gleder oss til å fortsette dette samarbeidet i det nye året, avslutter Jan Vang.