Antall installerte varmepumper i husholdninger per år.

Over en million varmepumper installert, men kan veksten fortsette?

Bransjen tror på ytterligere vekst på 14 prosent i varmepumpesalget

0

Prognosesenteret har gjennomført en markedsanalyse på oppdrag for NOVAP. Bakgrunnen for undersøkelsen, som ble presentert på Varmepumpekonferansen, var å kartlegge markedet for varmepumper i årene som kommer.

– Det var totalt 110 forhandlere, importører og grossister som besvarte spørreundersøkelsen i år. Dette er et representativt utvalg som dekker hele landet og alle segmentene. I tillegg ser vi på den kvartalsvis bransjerapportering, der aktørene innrapportere salg og andre parametere, sier Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret.

Hun forteller at det var nedgang i antall solgte varmepumper fra 2010 til 2013, etterfulgt av tre år med relativt flat utvikling, før det ble sterk vekst fra 2016.

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret. (FOTO: Julia Marie Naglestad.)

– Veksten var spesielt sterk i 2018 da det ble solgt rundt 101.000 varmepumper, og vi har estimert at den fornybare energiproduksjonen utgjorde 890 GWh. Det største segmentet er varmepumper installert i eksisterende boliger, noe som utgjorde 76 prosent av salget. Installasjoner i nye boliger kom på andreplass, med 13 prosent av salget, sier hun.

Varm sommer og høye strømpriser ga økt salg
Macic har sett på flere forhold som påvirker markedsutviklingen for varmepumper.

– Vi mener at hovedforklaringen bak den sterke veksten i fjor var den veldig varme sommeren som førte til økt behov for kjøling, kombinert med de rekordhøye strømprisene i høst og vinter som økte etterspørselen etter mer kostnadseffektiv oppvarming, sier hun.

Hun forteller om flere årsaker til at markedet også velger bort varmepumper.

– I årets spørreundersøkelse stilte vi et nytt spørsmål om hvorfor de tror folk velger bort varmepumpe, der majoriteten mente «estetikk» var den aller viktigste grunnen til å velge bort varmepumpe. Andre årsak var «kjenner ikke til fordelene en varmepumpe gir». Viktigste årsak til kjøp er fortsatt lavere energikostnader, som i tidligere år, sier hun.

Tror på fortsatt vekst
Macic forteller at bransjen selv, målt som et gjennomsnitt, tror det blir en ytterligere vekst på 14 prosent i varmepumpesalget i året. 27 prosent tror på en omsetning i 2019 som er uendret fra 2018, mens rundt 70 prosent tror på høyere salg i 2019.

– Vi er ikke like optimistiske som bransjen, og tror fjorårets rekordsalg blir vanskelig å gjenskape med mindre årets sommer blir like varm og tørr som fjorårets. Det virker lite sannsynlig, men er heller ikke umulig. Vår prognose viser en nedgang på 10 prosent i 2019, ned til rundt 89.500 varmepumper, som fortsatt vil være veldig høyt i historisk sammenheng. Etter nedgangen i år, venter vi moderat positiv vekst de kommende årene, sier hun.

Ser frem mot 2040
Hun forteller at markedet for erstatninger vil bli like stort som marked for nyinstallasjoner i 2022.

– I 2022 venter vi at markedet for erstatning av varmepumper for husholdningene vil for første gang bli like stort som nyinstallasjonsmarkedet, målt i antall varmepumper. Deretter vil erstatningsmarkedet øke hvert år frem til det flater ut i 2040. Nyinstallasjonsmarkedet ventes å avta sakte, men sikkert, sammenhengende fra 2019 og frem til 2040, sier hun.

– Det er viktig at bransjen gjør seg klar for denne endringen, og svarene fra spørreundersøkelsen indikerer at bransjen har en del å hente på estetikk og design. I tillegg er det mye å hente på å øke kunnskapen om støtteordninger for varmepumper både i bedriftene, men også for deres kunder, avslutter Macic.