Reglene for bruk og gjenbruk av HFK- gasser ble skjerpet inn i fjor. Foto: Torgrim Asphjell/Miljødirektoratet.|Torgrim Asphjell/Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet varsler kontroll hos selgere av fluorholdige klimagasser

Miljødirektoratet varsler tilsyn hos selgere av F-gasser, varmepumper og kjøleanlegg med F-gass så vel som hos installasjonsbedrifter denne høsten.

0

Fra desember 2018 ble det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser (HFK-er) i Norge. Dette er sterke klimagasser som står for rundt 2,5 prosent av de norske utslippene av klimagasser.


Bedrifter som kjøper HFK må være sertifisert
De nye reglene følger av endringer av EU-regelverket for fluorholdige gasser. Det innebærer at fluorholdige gasser bare kan selges til virksomheter som har nødvendig sertifisering for å håndtere slik gass.

For enkelte bruksområder, som for airconditionanlegg i biler, vil det være nok at ansatte har opplæringsbevis.

Virksomheter som selger HFK-gasser skal føre regnskap over hvem de selger til og mengdene de har solgt.

Selger av varmepumper må sikre sertifisert installering
– Det er også forbudt å selge varmepumper og kjøleanlegg uten at kjøper kan dokumentere at installasjonen blir gjort av en sertifisert installatør. I praksis betyr det at varmepumper ikke kan selges og installeres av privatpersoner, skriver direktoratet.

Kontrollaksjon i høst
Miljødirektoratet kontrollerer i høst at selgere av gass og varmepumper følger opp pliktene sine. Direktoratet sjekker også om installatører arbeider uten sertifisering eller i usertifiserte firmaer.