Micro Matic lanserer nå en ny alarm, idOil-20, for oljeutskillere.

Micro Matic lanserer ny alarm for oljeutskillere

Micro Matic lanserer alarmnyheten idOil-20. Alarmen skal være enkel å installere og gir optimal sikring av oljeutskillere ved hjelp av inntil 3 følere mot én sentral. Alarmen varsler ved fullt sandfang, på maksimum oljenivå, samt på høyt eller lavt væskenivå.

0

– Med stadige økende miljøkrav er det hensiktsmessig å installere en alarm som overvåker tilstanden i utskilleren, og som varsler dersom det er behov for tømming eller noe unormalt skulle inntre. Alarm i oljeutskiller er i tillegg et EU-krav, og må derfor installeres i alle utskillere i Norge, skriver Micro Matic i en pressemelding.

Ny alarm
Den nye alarmen, idOil-20, vil sørge for optimal sikring av utskillere, samtidig som at installasjonen blir enklere. Med idOil-20 kan man tilkoble 1, 2 eller 3 følere mot én sentral, og de ulike følerne varsler ved fullt sandfang, maksimumsnivå på oljelage, og ved høyt og lavt væskenivå.

Oppdatert teknologi, rask og enkel installasjon
– Moderne teknologi er med på å gjøre installasjonen kostnadseffektiv og problemfri. Dersom man benytter to eller tre følere, kan de sammenkobles i utskilleren, og det er kun behov for en 2-leder mellom følerne og sentralen. Sentralen er «intelligent» ved at den gjenkjenner tilkoblede følere. På denne måten reduseres installasjonskostnadene, samtidig som tilkoblingen blir svært enkel, skriver Micro Matic i pressemeldingen.