Torbjørn Larsen. begynte som CTO (Chief Transformation Officer) i Mestergruppen i januar 2019.

Mestergruppen satser på digitalisering av verdikjeden

Tverrfaglige team og kontinuerlig leveranse er sentrale stikkord

0

Standardiseringsarbeid er viktig, men bransjen må også forstå sluttkunden bedre. Mestergruppen er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører, og eiendomsutvikling. Nå satser selskapet på digitalisering av hele virksomheten.

– Jeg er utdannet innen produksjonsteknikk, men har jobbet mest i programvareindustrien, blant annet for Tandberg Telecom. Jeg ble med over til Cisco og jobbet videre som visepresident for IT-området i selskapet. Etter omtrent 20 år i privat sektor begynte jeg som assisterende høyskole-direktør i Oslo Met, hvor jeg jobbet mye med IT, HR, økonomi og eiendomsutvikling. De siste fire årene har jeg jobbet som IT-direktør i NAV med en snuoperasjon av en stor og komplisert organisasjon, med tilhørende komplekse IT-systemer, sier Torbjørn Larsen. Han begynte som CTO (Chief Transformation Officer) i Mestergruppen i januar 2019.

Lang erfaring med omstillingsprosesser

Etter å ha jobbet mange år med omstilling av IT-operasjoner i store virksomheter ønsket han nye utfordringer.

– Etter å ha jobbet med NAV ønsket jeg å finne et annen område hvor det er behov for omstilling, dette var noe av årsaken til at jeg havnet hos Mestergruppen, sier han.

Larsen forteller at oppgavene vil dreie seg om transformasjon og organisasjonsutvikling i møte med digitaliseringen.

– Alle næringer, virksomheter og industrier må i løpet av de kommende årene gjennomgå store omstillinger i møte med ny teknologi. Dette vil redefinere hvordan vi utvikler, leverer, kjøper og selger produkter. Utviklingen vil i tillegg endre hvordan vi jobber med transport og logistikk. Digitaliseringen vil gjennomsyre alle virksomheter, sier han.

Selv om teknologien er tilgjengelig tror han mange ikke vil lykkes med omstillingen.

– Det handler om å jobbe med gjennomføringsevne, styrking av IT-kompetanse, og etablering av interne utviklermiljøer. Samtidig vet vi at digitaliseringen ikke er et rent IT-prosjekt, men et forretningsutviklingsprosjekt. Vi skal ikke bare styrke IT, men også sørge for å utvikle nye løsninger og praksis. Tverrfaglige team, smidig utvikling og kontinuerlig leveranse er sentrale stikkord. Det handler om å utvikle en innovasjonskultur i hele organisasjonen, sier Larsen.

Han forteller at mye av arbeidet vil handle om å velge de riktige plattformene.

– Det handler om bruk av skytjenester for CRM, ERP og e-handel. Jeg er opptatt av at markedet tar seg av det de er gode på, slik at vi kan konsentrere innsatsen der vi kan gjøre en forskjell, sier han.

– I tillegg jobber vi mye med innsikt og skal utvikle en dataplattform for å forstå hvordan operasjonen går i det daglige. Det handler om å fange data fra mange operasjoner, produktdata, prisinformasjon, lønnsomhet, men også produksjonsdata, logistikk og leveransedata. Oppsummert handler det om å styrke gjennomføringsevnen, IT-kompetansen og kundereisen. Vi skal utvikle attraktive løsninger og verdiforslag både for partnere og sluttkunden, sier han.

Mange utfordringer

Larsen forteller om viktigheten av at digitaliseringsarbeidet er forankret i reelle behov i virksomheten.

– Etter 30 år i IT-bransjen har jeg lært meg at ting som ikke blir brukt vil råtne på rot. Vi trenger standarder, men jeg er også opptatt av verdifulle løsninger og praksis i hverdagen. Jeg har sett hvordan store datavarehusløsninger ble til utgiftsposter uten at det kom verdier ut. Det samme kan skje med standardiseringsarbeid om det ikke blir tatt i bruk. Det å bygge den perfekte BIM-modellen har ingen hensikt om den ikke blir brukt, sier han og tilføyer:

– Moderne IT-utvikling handler om å finne gode løsninger som bli tatt i bruk. Jeg er derfor opptatt av at vi skal ta ut nytteverdien av digitaliseringen og standardiseringsarbeidet.

Må gi verdi til sluttkunden

Han tror bransjen har mye å hente på å rette fokuset mot sluttkunden.

– Til syvende og siste er det oss som boligeier som må betale for løsningene, og da må vi også ha bedre forståelse av hva som oppleves som suksess for sluttkunden. Jeg tror bransjen i dag har for lite kundefokus, sier Larsen.

– Industrien er også veldig fragmentert, noe som ofte fører til diskusjoner om standarder. Jeg tror vi må bli mer opptatt av hva som er viktig og verdifullt for sluttkunden. Det andre er å klare å skape mer sømløse og produktive verdikjeder. Standardisering og allianser er to måter å gjøre dette på, sier han.

– I tillegg har vi fått kraftigere dataverktøy som gjør det mulig å modellere løsningene i detalj før man setter spaden i jorda. Det betyr at fagene må komme sammen i prosjekteringen, og med skybaserte verktøy for design og konstruksjon åpnes det for bedre samhandling og prosjektering. Om man skal lykkes med å levere attraktive løsninger til sluttkunden på en raskere og rimeligere måte må de ulike fagene komme sammen tidligere i prosjektene. Først da kan vi løse problemene før de oppstår, avslutter Larsen.