Per Arne Aaslund, Salgssjef stormaskin, ABK AS.

– Vi merker økt etterspørsel etter propan som kuldemedium

– Profesjonelle byggherrer som investerer i et nytt større varmepumpeanlegg til næringsbygg ser ofte langt frem i tid. Større varmepumpe eller isvannsmaskin har gjerne en levetid på over 20 år, og da må en ta i betraktning tilgangen og pris på kuldemedier i fremtiden, sier Per Arne Aaslund, salgssjef stormaskin i ABK.

0

Han forteller om økt etterspørsel etter propan som kuldemedium fra konsulentsiden, større entreprenører, og byggherrer med egen teknisk avdeling.

En av årsakene til den sterke veksten i etterspørsel etter varmepumper og kjøleanlegg med naturlige kuldemedier er at Norge sammen med 170 andre land har underskrevet Kigali avtalen. Avtalen omhandler nedfasing av HFK gassene, og når tilgangen reduseres øker prisene. Utviklingen har allerede gjort seg sterkt gjeldende i Europa, og nå er den samme utviklingen i full fart her til lands.

– De tradisjonelle kuldemediene skal fases ned, men det tar alltid litt tid før slike reguleringer treffer markedet. Siden importkvotene på tradisjonelle kuldemedier reduseres har dette ført til økte priser, og nå ser vi et skifte i markedet med hensyn til kuldemedier, sier han.

Langsiktig investering
Han mener overgangen fra tradisjonelle kuldemedier fortsatt er kostbart, men at investeringen må sees på som langsiktig.

– På innkjøpssiden er det fortsatt billigere med tradisjonelle kuldemedier, men på lang sikt er det fornuftig å gå for naturlig kuldemedier. Om man skal skifte en varmepumpe eller kjølemaskin er det ikke bare selve maskinen som må byttes, men også infrastrukturen rundt. Rørene kan komme på et annet sted, det elektriske må legges om, og styringssystemene må oppdateres, sier Aaslund og tilføyer:

– På de tradisjonelle HFK kuldemediene må det også betales en avgift, eksempelvis kr 1060 per kilo for kuldemediet R410A. Dette kan fort bli en relativ stor sum. Til sammenligning har de naturlige mediene ingen avgift, noe som utjevner prisforskjellen på varmepumpen eller kjølemaskinen. Dette gjør at prisforskjellen ikke blir ikke så veldig stor når dette tas med i regnestykket.

Saken fortsetter under bildet:

Bilde av 2 ENRAD varmepumper i master-slaveløsning med en varmekapasitet 283 kW

Flere anbud med krav om naturlige kuldemedier
Han forteller at stadig flere prosjekter har krav om naturlige kuldemedier.

– Statsbygg og andre store byggherrer har allerede krav om naturlige kuldemedier i anbudene. Vi ser også at flere private utbyggere ønsker å bruke naturlig kuldemedier. I dag bruker jeg omtrent 80 prosent av tiden på tilbud med naturlig kuldemedier, og bare de siste månedene har jeg merket et stort taktskifte med hensyn til hva markedet etterspør, sier han.

Han forteller videre at varmepumper med propan som kuldemedium egner seg i alle typer bygg, og at sikkerhetstiltakene ikke trenger å være en utfordring.

– Siden propan er et brennbart medium, må det gjennomføres sikkerhetsanalyser og iverksettes sikkerhetstiltak, noe som også gjelder for syntetiske medier med lav GWP som er brennbare. Men om du holder fyllingen under fem kilo og har undertrykkskabinett er sikkerhetstiltakene overkommelige. Det er en misforståelse at man ikke kan ha propan under bakkenivå, og om man bruker en fylling under fem kilo er dette problemfritt. Selv om gassdetektorer i kabinettene ikke er påkrevd, anbefaler vi alltid det som en ekstra sikkerhet. De aller fleste pleier å ta med dette i tilbudet til byggherren, sier han.

Bygger kompetanse
For å dekke behovet for kompetanse i alle ledd planlegger nå både NOVAP og Norsk Kjølekteknisk Forening kurs i brennbare kuldemedier.

– På grunn av taktskiftet har det vært mangel på kunnskap. Når bransjen får den nødvendige kompetansen vil det bli lettere for både prosjekterende og entreprenører å velge naturlige kuldemedier.  Utviklingen er positiv, og vi vil se fortsatt vekst i bruk naturlige kuldemedier i årene som kommer, avslutter han.