Mari-Ann Amundsen, daglig leder i Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS (til høyre), ble tidenes første mottaker av Ingeborg-pris fra Ingeborg-nettverket. Styreleder Eli Hermine Heyerdahl Eide (til venstre) delte ut Ingeborg-prisen 2019. Foto: RørNorge

Mari-Ann Amundsen mottok historisk Ingeborg-pris

Ingeborg-nettverket: Inspirasjonsdagen 2019

0

Mari-Ann Amundsen hos Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS på Sinsen i Oslo ble den første vinneren av Ingeborg-prisen. – Veldig overraskende, men veldig hyggelig og inspirerende, sier hun til VVSforum ”dagen derpå”.

Prisen ble introdusert under Inspirasjonsdagen på Bygg Reis Deg, og vil bli delt ut hvert år framover til en person eller organisasjon som løfter kvinner i rørbransjen, eller som har gjort en innsats for å få flere kvinner inn i rørbransjen.

I følge juryen, fikk Mari-Ann prisen fordi hun har vært en foregangskvinne i bransjen. Hun er engasjert og synlig, og framstår som en rollemodell og en god ambassadør for faget. Hun får også skryt for at hun har vist stor kreativitet for å rekruttere både kvinner og menn til bransjen. Vi må også tillegge at hun er utnevnt til landets første kvinnelige oldermann i Oslo Rørleggerlaug.

– Masse positive tilbakemeldinger
– Det kom svært overraskende på meg, og jeg hadde ikke en gang tenkt tanken på at jeg skulle få prisen. Derfor hadde jeg naturlig nok ikke forberedt noen takketale. Men det gikk vel greit likevel, resonnerer hun.

Hun kan fortelle om svært mange hyggelige tilbakemeldinger etter at det historiske øyeblikket i går. Likevel var hun raskt tilbake i hverdagen.

– Ja, det nytter ikke å bare sitte og motta hyllest. I dag er det tilbake og skru. Men jeg har tillatt meg å nyte litt, innrømmer hun, og forteller at prisen har gitt en veldig boost i sitt videre arbeid og engasjement.

Fra brødre til søstre
Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS ble etablert i 1984 som Brødrene Amundsen rørleggerbedrift og drevet av hennes far og onkel. Mari-Ann og lillesøster Line hjalp tidlig til i bedriften, og trivdes svært godt. Mari-Ann tok etter hvert svennebrevet og begynte å jobbe som rørlegger, mens Line hjalp til med administrative oppgaver.

Søstrene så behovet for å utvikle og fornye bedriften, og det endte med at de tok over driften og endret navnet fra” Brødrene Amundsen” til ”Søstrene Amundsen”.

Mari-Ann sitter som styreleder, og kan fortelle at de i dag er 20 ansatte totalt, og at nummer 21 snart er på plass. Av disse er seks jenter, nærmere bestemt tre rørleggere og tre i administrasjonen.

– En fin balanse, fastslår den første vinneren av Ingeborg