Fagsjefen i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud. Foto: Rune Midtskogen

Manglende kompetansekrav i rehab-prosjekter

Innlegg: Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom

0

Det bygges våtrom for mange milliarder kroner hvert år. De fleste er rehabiliteringsprosjekter hos forbrukerne. Plan- og bygningsloven (Pbl) skal jo sikre at byggearbeidene blir skikkelig utført, men er det slik?

Hva sier regelverket?

Fra Pbl § 29-5:
Tekniske installasjoner og anlegg skal oppføres eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav …… Eieren av anlegget skal sørge for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell.

Fra veiledningen i SAK 10 § 4-1:
Enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet/branncelle er unntatt fra krav om søknad og bruk av ansvarlige foretak.
(Gjelder rehab. våtrom)

Krav til kompetanse gjelder rør og elektro, (tekniske installasjoner/anlegg). Men hva med de andre fagene? Det stilles ingen krav til fagkyndighet eller bruk av ansvarlig foretak for resterende arbeider etter det vi kan se. Betyr dette at de som bygger vegger og gulv, stabilitet og bæring, og de som legger membran kan være amatører? Og hvis så er – hvor reelt er det da å forvente at disse har tilstrekkelige kunnskaper om kravene i TEK? Det kan også være på sin plass å få definert hva som menes med «fagkyndig».

Videre fra veiledningen i SAK 10 § 4-1:
Kvaliteten ivaretas helt av tiltakshaver og hans medhjelpere, og tiltakshaver må forfølge sitt ansvar overfor dem på privatrettslig grunnlag.

Privatrettslig grunnlag? Betyr dette at Lov om håndverkertjenester trumfer Pbl i slike saker? I Lov om håndverkertjenester stilles det i hvert fall krav til at arbeidene skal være fagmessig utført – for alle fagene. Heldigvis.
Men trist å registrere at Pbl har så mangelfulle kompetansekrav på dette området – all den tid hovedhensikten er å ivareta byggverkets og brukernes interesser.
Fagrådet for våtrom (FFV) har tidligere henvendt seg til Dibk og departementet med ønske om kompetansekrav og en enkel registreringsordning for slike rehab.arbeider. Vi opplevde å bli lyttet til – men ikke å bli hørt.
Spørsmålet blir da: Hva kan vi som seriøs bransje gjøre med dette?
FFV mener bransjen må sørge for å gi forbrukerne litt mer bestiller-kompetanse.
Å starte med oppfordringen: «Bruk bedrifter med dokumentert kompetanse» mener vi er det beste utgangspunktet.

Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom