Miljørådgiver Elin Hansen i Statsbygg

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid for byggebransjen

Miljørådgiver i Statsbygg, Elin Hansen:

0

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid både for dagens og kommende byggherrer. Ikke minst hindrer det sirkulærøkonomien. Miljørådgiver i Statsbygg etterlyser samarbeid i byggebransjen for en mer bærekraftig fremtid.

– Dersom vi har dokumentert færre enn alle vesentlige egenskaper til en byggevare, har vi et informasjonshull når vi kommer til rehabilitering og vedlikehold. Det skaper følgefeil og masse merarbeid for oss, for eksempel i tilknytning til sirkulærøkonomi: Hvor vidt vi kan gjenbruke byggevarene og hvor vidt de tilfredsstiller fremtidige krav i for eksempel reviderte tekniske forskrifter. Det sier miljørådgiver i Statsbygg, Elin Hansen.

Se Elin Hansens foredrag fra NOBB-konferansen

PDF-jungel
Byggebransjen sitter i dag på enorme mengder informasjon om bygg og materialer som ikke er digitalisert. Resultatet er en lite bærekraftig jungel av PDF-er og andre dokumenter hvor det nærmest er umulig å finne frem.

Statsbygg forvalter omtrent én tredjedel av statens eide og leide lokaler. Det innebærer en bygningsmasse på nesten tre millioner kvadratmeter, fordelt over 2 300 bygninger.

Tar man utgangspunkt i at for eksempel Nytt Nasjonalmuseum alene har et FDV-innsamlingssystem som skal ta imot omkring 45 000 informasjonspunkter, er det lett å miste oversikten over de enorme informasjonsmengdene.

Digitalisering = bærekraftig utvikling
Statsbygg etterlyser nå en felles innsats fra byggebransjen for å få på plass gode rutiner for digitalisering av denne informasjonen, for å sikre en mer bærekraftig utvikling.

– Byggebransjen må samarbeide for at vi skal få den informasjonen som er nødvendig, og for at vi skal få en plass og et system for å oppbevare denne informasjonen. Når vi har det på plass, kan vi mye enklere sørge for at når vi er ved slutten av levetiden til et bygg, så er vi ikke nødvendigvis ved slutten av levetiden til byggevarene, sier Hansen.