Anders Sandmæl, daglig leder, (tv), og Maurits Kvåle, salgssjef Dokumentert AS.

– Må tenke brannsikkerhet gjennom hele byggeprosessen

Ny FG-kontroll med strengere krav til sprinkelkontrollører:

0

Brannsikkerhet 2020 er et initiativ i regi av Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS. Hensikten med initiativet er å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet i hele byggenæringen. Nå bidrar nettverket i arbeidet med nye retningslinjer for dokumentasjon av brannsikkerhet som innføres mai neste år.

– Erfaringene med kompetansesenteret har vært veldig positive siden vi begynte for litt over et år siden. Vi begynte med kursing av driftspersonell og andre som må ha forståelse for hva som skal ivaretas av brannsikkerhet. Det siste halvåret har vi hatt flere kurs for kommunale brannvesen innen dokumentasjon av branntekniske installasjoner, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS og ansvarlig for driften av kompetansesenteret.

– Vi begynte med 16 brannmenn fra Oslo og hadde etter hvert besøk av nesten alle brannvesen mellom Halden, Tønsberg og Lillehammer. Brannsikkerhet 2020 oppstod da brannvesenet i Oslo ønsket ytterlige kursing og fokus på kompetanse, sier han.

Senteret er et samarbeid mellom over 20 selskaper som bidrar med utstyr, installasjoner og kompetanse. Sammen representerer de et av landets bredeste fagmiljøer innen brannsikkerhet og brannforebyggende arbeid.

– Alle i entreprenørbransjen sier at brannsikkerheten skal ivaretas, men problemet er at mange ikke vet hvordan. Totalentreprenørene er opptatt av å gjøre en god jobb, men vet ikke nødvendigvis hvordan det skal gjøres og dokumenteres. Brannsikkerhet er dessverre ikke et fag man lærer under fagutdannelsen, og faller ofte mellom to stoler, sier han.

Fortsatt mye feil og mangler
Sandmæl forteller at nye bygg ofte mangler riktige branntekniske funksjoner og tilhørende dokumentasjon.

– Ved overtakelse er mye av bygget ferdig, men dokumentasjonen som overleveres er ikke tilstrekkelig. Eieren har et stort ansvar siden de skal kontrollere funksjoner og dokumentasjon, men mangler kompetanse og fagpersoner til å følge opp. Eierne er passive og forventer at totalentreprenøren, konsulenter og byggeledere gjør det de skal. For å ha sentral godkjennelse har entreprenøren bekreftet ovenfor myndighetene at de har systemer for å gjøre sitt arbeid riktig. Dessverre har de ofte ikke det, eller bruker det ikke, sier han og tilføyer:

– Allerede i dag må man være FG-godkjent for prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg, snart også for brannalarmanlegg, noe som vil avdekke enda flere feil og mangler.

Må tenke brannsikkerhet gjennom hele byggeprosessen
Sandmæl peker på flere utfordringer forbundet med oppfølging og kompetanse rundt brannsikkerhet.

– En av årsaken til at det fortsatt er store feil og mangler ved brannsikkerheten er at brannrådgiveren, som lager dokumentasjonen på hvordan brannsikkerhet skal ivaretas, forsvinner ut av prosjektet etter at dokumentasjonen er levert. Brannrådgiveren bør heller være med gjennom hele byggeprosjektet for å passe på at tiltakene blir gjennomført som beskrevet. Brannsikkerhet må bli et eget møte på linje med bygge- og fremdriftsmøter, for at totalentreprenørene skal lykkes.

Han mener den andre årsaken er at byggherren ikke har kompetanse til å kvalitetssikre byggeprosjektene.

– Om byggherre ikke har kompetanse, eller totalentreprenøren ikke gjør det riktig, har man ikke trygghet på at brannsikkerheten er i orden ved overtakelse. Da er det bedre å engasjere noen som kan følge opp de forskjellige fagene gjennom hele prosjektet.

– Når et bygg er ferdig skal det brukes, og om du først da oppdager feil og bygget ikke kan brukes, oppstår det konflikter i forhold til brukeren. Dette kan føre til at brannsikkerheten ikke er på plass når det blir tatt i bruk. Hadde byggherren prioritert brannsikkerhet i hele byggeprosessene hadde man hatt riktige funksjoner når det overleveres. Selv om det er entreprenøren som er årsaken til feil og mangler på brannsikkerheten, er det eieren som står ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert, sier han.

Ny FG-kontroll med strengere krav til sprinkelkontrollører
Sandmæl forteller at det som følge av den nye FG-kontrollen blir mangel på sprinkelkontrollører i markedet. Han forteller at det allerede er 40.000 sprinkleranlegg i Norge og at 75 prosent aldri er kontrollert.

– Den nye ordningen vil i større grad bli fulgt opp av forsikring og brannvesen enn i dag, og det finnes bare omtrent 80 sprinkelkontrollører i Norge. Med den nye FG-Kontrollen mangler vi omtrent 200 kontrollører for dekke etterspørselen. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) vil gi opplæring av kontrollørene som har fått tilgang til innholdet for den nye kontroll. Oppgavene til en sprinkelkontrollør blir mer omfattende, noe som er bra for brannsikkerhetsfaget.

Han håper nå at sprinkelkontroll blir et eget fag og profesjon, slik det er i Sverige og Danmark.

– I Sverige og Danmark er de mye tydeligere på hvordan kravene skal ivaretas. Det kreves også at kontrollørene sjekker anleggene før byggene tas i bruk, og de har generelt kommet mye lengre enn hva vi har gjort her i Norge.

– 20. september har vi derfor invitert danske myndigheter hit for å prate om de nye reglene for brannsikkerhet i Danmark. Vi skal snakke om hvilke krav dette stiller til sprinkelbransjen, brannrådgivere og andre aktører. De tar flere skritt videre for å gjøre noe med problemene vi fortsatt diskuterer her i Norge, avslutter Sandmæl.