Lars Iddeng, daglig leder i Usbl Prosjekt.

– Må optimalisere det salgbare arealet

Lars Iddeng, daglig leder hos Usbl Prosjekt: - Oppgitt over sjaktløsninger

0

– Litt avhengig av hvor i byen du bygger vil 1m² gulvflate ha en markedsverdi på mellom 50 og 150 tusen kroner. Det sier seg selv at da blir det av stor betydning for grad av utnytting og økonomi i prosjektet at man får optimalisert det salgbare arealet!.

Det sier Lars Iddeng, daglig leder hos Usbl Prosjekt i en kommentar til den pågående debatten om sjakter og rørføringer hvor mange hevder det settes av for lite plass til tekniske føringsveier.

 Kjent med problematikken
– Som VVS-mann er jeg selvsagt både kjent med, og tidvis oppgitt over, sjaktløsninger. Det gjelder både plassering av, størrelser på og tilkomster til sjakter.

I Usbl er han leder for prosjektavdelingen, med  prosjektadministrasjon av rehabiliteringsprosjekter i borettslag og sameier som hovedfelt.

– Normalt betyr det at vi må forholde oss til sjakter som finnes, eller lage nye. Om noen skulle få snevret inn arealet av soverommet sitt med 0,5m² av gulvflaten som følge av et behov for økt sjaktplass i en rehabiliteringssak, så aksepteres som regel dette uten store protester.

Mange fokusområder
– Vår avdeling Nye Boliger, som er Usbls byggende organ, har selvsagt en hel rekke fokusområder for sin bygging. Med tanke på at 1m² gulvflate kan ha en markedsverdi på mellom 50 og 150 tusen kroner, sier det seg selv at det blir av stor betydning for grad av utnytting og økonomi i prosjektet at man får optimalisert det salgbare arealet.

– Så må man selvsagt bli så dyktig på det man gjør at man får tilfredsstillende areal for føring av tekniske installasjoner uten å bygge sjakter som er noe større enn de absolutt må være. Det må nødvendigvis utfordre VVS-bransjen på å finne gode løsninger/produkter så vel som det må utfordre arkitekten på planløsning og arealdisponering.

– Her er antakelig kommunikasjonen tidvis for dårlig på det stadiet i prosjektet hvor man kan ta grep uten for stor kostnad.