Loven om tredjepartskontroll bør iverksettes, mener Kristoffer Jan Polak hos Standard Norge.

– Må ha flere krav til utførelse, materialvalg og funksjonsprøving

Kristoffer Jan Polaks klare anbefaling for å redusere feil i byggebransjen:

0

Prosjektleder Kristoffer Jan Polak hos Standard Norge er lite tilfreds med tendensen til å begrense standarder og tilbudsbeskrivelser til funksjonskrav. Polak mener at Roy Frivolls innlegg om  at uklare tekniske beskrivelser gir kostbare feil, setter fokus på de reelle problemene i bransjen.

– Hvordan kravene skulle oppfylles ble overlatt til den utførende, som ofte igjen skjøv ansvaret på det laveste leddet i utførelse.

– Problemet var at laveste ledd ofte manglet tilstrekkelig innsikt i konsekvensene av sine valg og nødvendig kunnskap om premissene for krav, sier han til VVSforum.

Dårlige løsninger
Detaljprosjektering ble dermed mer og mer begrenset for å spare tid og penger.

Resultatet ble ofte løsninger som manglet den riktige funksjonaliteten og kvaliteten for sluttbruker.

Polak trekker fram et eksempel fra sin tid som rådgiver i VVS-bransjen:

– I mine kravspek spesifiserte jeg alltid at dreneringsrør for vannkondensat fra ventilasjonsanlegg skulle utføres i metall, fortrinnsvis i kobber. I 90% av tilfeller ble det ferdige anlegget utstyrt med dreneringsrør laget av tynn polystyren.

– Rørene ble ofte tråkket i stykker allerede før bygget ble overlevert, eller kort tid etter, under drift.

Flere krav
Han konkluderer med at kravspesifikasjoner bør inneholde flere krav til utførelse, bruk av materialer og funksjonsprøving.

– Det bør igjen utarbeides standarder som gir preaksepterte løsninger som kan oppfylle funksjonskrav.

Løsninger er, slik han ser det, at ansvaret for funksjonalitet igjen bør flyttes oppover, både hos byggherre, den prosjekterende og utførende ledd.

– Det bør eksekveres loven om tredjepartskontroll, sier Polak.