Prosjektleder Jens Harald Iversen viser stolt frem den nye energisentralen ved Marikollen til konsernsjef i GK Gruppen, Kim R. Lisø, og regiondirektør Arne Dahl i GK Inneklima.

Marikollen skole har landets største CO2 – energisentral

Energisentralen har to stykk CO2-varmepumper på totalt 1,25 megawatt:

0

Ambisiøs energisentral gir store klimagevinster på Marikollen.

Nylig ble Rælingen kommune tildelt prisen for “Årets varmepumpekommune” i 2019.

Anlegget skal erstatte et oljefyringsanlegg, gasskjel og elkjeler ved Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, kunstgressanlegget ved Marikollen idrettspark og to fremtidige nybygg. Energisentralen vil dekke 100 % av varmebehovet uten hjelp av spisslast. Selve varmeproduksjonen finner sted i et utvidet teknisk rom i skolens kjeller.

– Her har vi levert sannsynligvis Norges største energisentral med to stykk CO2-varmepumper på totalt 1,25 megawatt, 640 kW hver. De har to ganger 122 kg fyllingsmengde CO2 og leverer varme til kunstgressbane, basseng, hele skolen og idrettshall med oppvarming av varmt forbruksvann, samt to fremtidige nybygg, forteller prosjektleder Jens Harald Iversen i GK Inneklima i en pressemelding.

Resultatet er et svært energieffektivt anlegg som GK selv har en interesse i at skal fungere optimalt.

– Vi har garantert en COP på minimum 4,18 og 100 % energidekning. Det vil si at el-elementer på beredere kan ikke slå inn og el-kjelen kan ikke benyttes. Dersom det skjer må GK ta regningen. Denne avtalen varer i ti år, forteller Iversen.

I byggeperioden måtte GK ta hensyn til at skolen var i full drift samtidig som anlegget ble installert.

– Prosjektet i seg selv er ikke veldig annerledes enn en vanlig energisentral, men siden det er en skole i drift har vi hatt mye fokus på støy. Alt er lydisolert. Gulvet er isolert for å unngå vibrasjon og taket er isolert, og ingen av rørene i dette rommet som henger i tak. Alle rør er stemplet opp fra gulv, forklarer Iversen, og roser montørene som har gjennomført installasjonen:

– Vi har hatt veldig dårlig tid, men kvaliteten på arbeidet er helt prima. Det er ikke blitt spart på noe her, samtidig som gutta har gjort en veldig god jobb.

Det er mange gode grunner til at man i dette prosjektet har valgt å gå for en CO2-løsning. I motsetning til andre varmepumper hvor COP minker ved økende temperatur i anlegget, trenger CO2-varmepumpene et høyt temperaturområde å jobbe mot for å gi god COP. Dette er ideelt ved Marikollen hvor det er oppvarming av kunstgressbaner samt tappevann. Selvsagt i tillegg til at CO2 ikke er giftig eller brennbart som verken bidrar til nedbrytning av stratosfærisk Ozon eller til global oppvarming.

Fakta Marikollen ungdomsskole
Brukersted Størrelse Årlig varmebehov kWh/år
Marikollen ungdomsskole 6200 m2, 1000 000
Marikollhallen 1850 m2 430 000
11’er+7’er kunstgressbaner m/undervarme. 11’er + 7’er bane 700 000
Fremtidig nybygg Aa nord/øst for skolebygget 380 000
Fremtidig nybygg Ab nord/øst for idrettshall 450 000
Gatevarme torg mellom nybygg 100 000