Illustrasjonsfoto: Rørentreprenørene Norge

Lærlinger må få opplæringen i en produksjonsbedrift, og ikke i en utleiebedrift

Fullt gjennomslag for byggenæringen:

0

BNL er svært glad og lettet over at Kunnskapsdepartementet har slått fast at lærlinger under utdanning ikke skal kunne leies ut.

I fjor høst ble det kjent med at utleiebedrifter som leier ut arbeidskraft til byggenæringen har søkt om å bli lærebedrifter.

– BNL og Byggmesterforbundet kontaktet Kunnskapsdepartementet i sakens anledning og uttrykte en bekymring og protest mot at lærlinger skulle kunne leies ut for at bedriftene på den måten skulle kunne dekke lærlingekravet i de offentlige kontraktene, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

De bedriftene som til nå har blitt godkjent som lærebedrifter har hatt egenproduksjon i de lærefag de har hatt lærlinger i.

– Dette prinsippet har departementet nå fastslått i sitt svarbrev av 8. mars 2019, sier Sandnes.

BNLs fremtidsbarometer slår fast at bedriftene har stort behov for faglært arbeidskraft.

– Departementets beslutning styrker vårt arbeid med å sikre en solid fagutdanning for fremtidens arbeidsliv, sier Sandnes.

Departementet skriver i sin konklusjon at “med dagens bestemmelser om krav til lærebedrifter er det vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle villkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon“.