Illustrasjonsbilde. VB lærlinger.

Læreplassrekord i 2018

- Bygg- og anleggsindustrien ligger helt på topp

0

74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. – Med flere læreplasser får flere elever fullført utdanningen. For fjerde år på rad ser vi at rekordmange motiverte og dyktige elever får læreplass, men vi er ikke mål. Regjeringen vil fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene slik at flere får en læreplass, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Norge trenger flere gode fagarbeidere for at vi fortsatt skal være et bærekraftig velferdssamfunn. Jeg er glad for at stadig flere elever får en læreplass, det er viktig for elevene og det er viktig for samfunnet. Derfor vil regjeringen fortsette å løfte yrkesfagene i tiden fremover, sier statsminister Erna Solberg (H).

I 2018 var det flere søkere til læreplasser og flere som fikk læreplass. Økningen har skjedd over hele landet, men det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som får læreplass. På landsbasis har over 29 200 søkt læreplass, og 21 706 har fått godkjente. Det er nesten 900 flere enn i 2017.

– Elever, lærere, fylkeskommuner og næringsliv i hele landet har gjort en god innsats. Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenliknet med 2015, mens Troms, Finnmark, Nordland og Hedmark også har hatt en stor økning i andelen søkere som har fått læreplass. Dette viser at både bedrifter og offentlig sektor tar ansvar, sier Sanner.

Det er 19 prosentpoeng forskjell mellom Østfold, hvor lavest andel får læreplass, og Rogaland, hvor størst andel får læreplass. I Rogaland har 81 prosent fått læreplass, og i Østfold 62 prosent.

Ulik økning ved ulike utdanningsprogram
De nye tallene viser at økningen fordeler seg over flere utdanningsprogram. Veksten er størst i naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Hos sistnevnte fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakter i 2018. Til sammenlikning fikk 69 prosent av søkerne det samme innen helse og oppvekstfag, som også er det faget med flest søkere til læreplass.

– Bygg- og anleggsindustrien ligger helt på topp og gjør mye riktig. Vi kan komme til å mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035. Vi vil derfor fortsette å løfte yrkesfagene. Jeg håper de andre bransjene vil se til bygg- og anleggsindustrien og være med på lærlingløftet, sier kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Lenke til Utdanningsdirektoratets analyse her.  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com