Adm.direktør Thor Lexow i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og energi.

Lær å unngå krangel i tekniske entrepriser

Har du noen gang opplevd krangel i tekniske entrepriser? Lær mer om hva som skal til for å senke konfliktnivået i entrepriser på VKE Årskonferanse 23. mai.

0

Den skjer fra 13.00 – 17.00 på Holmen fjordhotell på Nesbru, er åpen for alle og arrangeres rett etter VKEs årsmøte.

VKE har fått store aktører fra teknisk entreprenør, rådgiver, byggherre, prosjektledelse og entrepriseadvokater til å belyse konflikter i tekniske entrepriser.

– Her er det bare å ta med kolleger og andre som trenger mer kunnskap om hvordan man kan senke konfliktnivået i tekniske entrepriser, oppfordrer administrerende direktør Thor Lexow i VKE. Årskonferansen er gratis for VKEs medlemsbedrifter og koster kun kr. 500,- (eks. mva.) for ikke-medlemmer.

Dette får du høre mer om på konferansen:

 • Tekniske entreprenører – urimelig utsatt for prosjektrisiko?
  Dette er temaet for innlegget til Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Tekniske entreprenører kan komme i krysspress mellom byggherre og hovedentreprenør. De kommer ofte sent inn i verdikjeden, presses på pris/produktvalg i totalentrepriser og har generelt lavere prosjektkompetanse innen storprosjekter. Hvor i verdikjeden ønsker Statsbygg å involvere tekniske entreprenører? Svaret får du i Nikolaisen sitt innlegg.
 • Tillit – en grunnleggende forutsetning for kontrahering, prosjektgjennomføring og verdiskaping i alle ledd.
  Christian Nørgaard Madsen, tidligere administrerende direktør i Multiconsult, vil utdype tillit som grunnleggende forutsetning: Kjennetegn på et tillitsfullt prosjektsamarbeid, hvilke innkjøpsmodeller som fremmer tillitsfullt samarbeid – og vanlige fallgruver i bygge- og anleggsprosjekter.
 • Hva gjør de beste prosjektvirksomhetene, de som leverer gode resultater hver gang?
  Det vil Halvard S. Kilde, administrerende direktør i Metier OEC, svare på. Han vil også fortelle hvorfor mange prosjekter går dårlig og hva som kjennetegner de beste prosjektvirksomhetene.
 • Valg av kontrakter – risiko og fallgruver.
  Til å belyse dette kommer Jørgen Birkeland, senioradvokat i Arntzen de Besche. Stikkord er balanserte kontrakter, avvik fra standardkontrakter, back to back-prinsippet, endringshåndtering og konfliktløsning.
 • Underentreprenør – en særlig utsatt rolle?
  Skule Bakka, advokat i Caverion Norge AS, vil i sitt innlegg ta for seg underentreprenør og om det er en særlig utsatt rolle. Tekniske underentreprenører påtar seg ofte stort ansvar og høy risiko i byggeprosjekter. Samtidig har de i mange tilfeller liten påvirkningskraft på viktige avgjørelser som kan påvirke gjennomføringen og økonomien i prosjektet. Bakka vil belyse de utfordringer underentreprenører erfaringsvis møter, og hvilke forhold det er viktig å vektlegge.
 • Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå?
  Byggenæringen gjennomført høsten 2018 fire workshop-er for hvordan i fellesskap gjøre bransjen bedre, mer effektiv og lønnsom, og med god kvalitet? Jan Olaf Dukan er advokat i EBA, og presenterer resultatene fra dette arbeidet.
 • Betraktninger rundt standardkontrakter og spesielt «modifiserte» standardkontrakter.
  Administrerende direktør Stein Terje Brekke i Therma Industri AS har mer enn 22 års erfaring som tekniske entreprenør for industrielle kuldeanlegg og varmepumper. Han utdyper en teknisk entreprenør sitt syn på standardkontrakter, spesielt «modifiserte».

Lar du deg friste av det flotte programmet? Meld deg på mens det ennå er plasser – og ta gjerne med kolleger.