Læreplassjeger Thomas Bergersen har signert kontrakt med VKE

Kuldebransjens første læreplassjeger

Thomas Bergersen ansatt i ny prosjektstilling i VKE

0

Thomas Bergersen, kuldelærer, leder av opplæringskontor for kuldemontørlærlinger og  medlem av prøvenemnden for Hedmark og Oppland, blir kuldebransjens første læreplassjeger. Han er ansatt i en prosjektstilling av VKE, da foreningen ser mangelen på læreplasser som flaskehalsen for fortsatt vekst i kuldemontørutdanningen.

I 2019 skal alle med
– Målet er at alle kvalifiserte søkere fra kullet våren 2019 skal få minst ett tilbud om læreplass, sier Thomas Bergersen, – i tillegg er det et mål å rekruttere minimum ti nye lærebedrifter i 2019.

Han vil jobbe landsdekkende, men begynner med skolene rundt Oslofjorden. Her er det er flest elever med behov for læreplass og for få bedrifter som tar inn lærlinger.

I første omgang vil han finne ut hvem som har gjort unna trening på søknadsskriving og jobbintervju, og sendt søknad om læreplass. Mange ordner læreplass på egenhånd, men når det er flere kvalifiserte elever enn læreplasser, må det fremskaffes flere lærebedrifter.

Læreplass er en kritisk faktor
Uten læreplass får eleven ikke fullført videregående og har i tillegg kastet bort to år av studieretten.

Kulde- og varmepumpebransjen går på sin side glipp av en faglært kuldemontør. Altså en tap-tap situasjon for både elev og bransje. På toppen fører et rykte om at det er problem med å få læreplass til lavere søkertall. Med dagens synkende ungdomskull er hver lærling verdifull, spesielt for en bransje i vekst, og det budskapet håper Thomas at potensielle lærebedrifter tar til seg.

– Halve bransjen tar ikke inn lærlinger, og det vil jeg gjøre noe med, sier han.

Mangel på kunnskap
Noen bedrifter skylder på manglende kunnskap som årsak til at de ikke tar inn lærling. Her kan Thomas bidra, han vet alt om læreplanmål, hjelpemidler, og systemer, og veileder gjerne både potensielle og etablerte lærebedrifter. Han fremholder at nøkkelen til suksess ligger hos

faglig ansvarlig, og har mange nyttige tips for at jobben med lærlingen skal bli så enkel og effektiv som mulig.

– Et høyt nivå på faglig ansvarlig gir lærlingen en profesjonell ramme, skyter Rath inn, -og også etablerte lærebedrifter kan dra nytte av Thomas sin kompetanse på dette området.

Han oppfordrer alle kulde- og varmepumpebedrifter som ønsker besøk til å ta kontakt.

Kamp om hodene
Noen bedrifter vet i det minste å kjenne sin besøkelsestid. Nå i februar har seks av femten elever på Ringsaker vgs allerede blitt headhuntet til læreplass, og Johnson Controls reiser snart sammen med Therma på turné for å rekruttere lærlinger til industrikjøling. VKE håper flere bedrifter nå kaster seg inn i kampen om kuldeelevene, og viser vårens søkere at det er mer enn nok læreplasser i kulde- og varmepumpebransjen.

-VKE sin læreplassjeger er et supplement til den gode jobben kuldelærere og fagopplæringen i fylkene gjør, sier Stig Rath avslutningsvis, -vi vil bare at kuldefaget skal vinne kampen om å trekke til seg de unge og da må bransjen tilby læreplasser til alle.