Klart for bransjetreff Ventistål ARENA

24.-25. Oktober- The Qube

0

For første gang arrangeres Ventistål ARENA. Vel, det er ikke helt riktig; da vi i 2017 gjennomførte med suksess VVS Arena sammen med vårt moderselskap Brødrene Dahl.

Denne gangen står vi alene men sammen med mange av våre leverandører innen ventilasjon. Vi inviterer til to spennende dager med fokus på bærekraftige systemløsninger. Vi ser en rivende utvikling på dette, både med tanke på kravspesifikasjoner og produktutvikling.

Arrangementet holdes i The QUBE på Gardermoen. Her samler vi leverandører for å møte arkitekter, rådgivende ingeniører, ventilasjonsentreprenører, ventilasjonsmontører, entreprenører og byggherrer til bransjetreff, Ventistål ARENA 2019 skriver de i en pressemelding.

Ikke bare har vi utstillere med sin faglige tyngde. Vi har lagt opp til et todagers program med et bredt spekter av faglig påfyll gjennom mange interessante foredrag og en hyggelig festmiddag. Vi har to markante profiler som konferansierer. Og hele messen skal bygges opp med følelsen av at du ikke er på messe men mer på en festival. Vi håper og tror at alle som deltar vil kjenne på en begeistring med et godt faglig påfyll og stolthet over bransjen.

Nyheter fra Ventistål
Det blir ikke bare nyheter fra leverandørene, men også en ny kategori innen fagområdet byggautomasjon som blir et nytt satsningsområdet for Ventistål.

Om foredragene
Vi har valgt å jobbe mot å få til en bredde i foredragsrekken. Mange foredragsholdere ligger enda som et ess i ermet, men på plass har vi blant annet forretningsguruen Arthur Buchardt som blant annet vil snakke om bærekraft og eiendomsutvikling, samt hans nye prosjekt Mjøstårnet. Videre går mikrofonen til Erling Fossen, kjent fra NRK og også som by utvikler i Oslo Metropolitan Area. Vi vil også få et spennende foredrag om Smart Citys. Fra Grønn Byggallianse kommer også daglig leder Katharina Bramslev, som vil gi oss et påfyll av utbyggernes miljøstrategier og hva man som leverandør må kunne levere til grønne bygg og byggherrer.

Mange flere sterke foredragsholdere er på blokka, og vil legges ut på arrangementets webside fortløpende.

Konferansier
Ingrid Gjessing Linhave er engasjert for å lede dagene, både på dagtid og under festmiddagen torsdag. Som sidekick har vi fått med oss Jon Brungot som er kjent for sin energi og parodier. Her vil nok minglingen med publikum og utstillere by på mange artige og annerledes vinkling på fagmiljøet vårt.