Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp og styreleder i VVS Norden, reagerer på Ole Larmeruds påstader om rørbransjens prispolitikk.

– Kjenner oss ikke igjen i Larmeruds påstander

Frank Olsen i Rørkjøp:

0

Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp og styreleder i VVS Norden, reagerer på Ole Larmeruds påstander om rørbransjens prispolitikk. – Det blir for lettvint og utdatert.

– Ole Larmerud har kunnskap om veldig mye. Men tydeligvis ikke alt. For når han hevder at de fleste rørleggerbedrifter strever med å finne sin egen nettopris, tar han feil, sier Olsen.

Les: – Noe er galt med rørbransjens prispolitikk

Enkelt prisbilde
– Jeg kan bare uttale meg på  vegne av Rørkjøps over 400 medlemsbedrifter, men vi har jobbet i mange år nettopp med at våre medlemmer enkelt kan finne sin egen nettopris. Derfor kjenner meg ikke igjen i hans påstander, og kan ikke la de stå uimotsagt.

– Det er godt mulig at var slik Larmerud beskriver tidligere, da rørleggerbedriftene benyttet den såkalte prisboka til grossisten og forholde seg til den som et startsted for deretter å prise varen ut i fra den. Det kan også være  det finnes noen som praktiserer dette ennå, men de fleste bedrifter med respekt for seg selv vet godt hva de betaler for varene.

To modeller
Olsen forteller de i Rørkjøp har to modeller: Man kan velge å handle nettobasert via datterselskapet Rørkjøp Nett. Handler man der, er det bonusfritt. Det koster med andre ord det varen er priset, verken mer eller mindre.

Eller man kan handle tradisjonelt via grossisten, og ha den vareflyten og eventuelt de bonusavtaler det innebærer.

– Men også i sistenevnte modellen har alle god oversikt på hva varene koster, understreker han.

Skaper merverdi
Også når det gjelder Larmeruds uttalelser om at de administrative leddene ikke skaper merverdi av varen, blir han provosert.

– Jeg kan selvsagt ikke svare for alle kjedekontor eller alle ledd i verdikjeden, men dette er en tullete påstand. Det sier seg selv, ellers hadde ikke disse leddene eksistert.

– Da ville eksempelvis ikke grossisten sørget for at det lå tusenvis av varer på et sentralt lager og rundt om i Norge som gjør dem tilgjengelig for alle håndverkere i hele landet til enhver tid. Hva ville varen ha kostet om den enkelte håndverker måtte ha gjort all administrasjon og tilført disse varene selv?, spør han retorisk.

Hva er lav pris?
Olsen mener også at Larmeruds uttalelser om netthandel og lavprisbutikker ikke viser det hele bildet.

– Han sier at netthandel og lavprisbutikker overtar mer og mer av fagmannens marked for kvalitetsvarer, fordi salgsleddene er færre og prissystemene er enklere. At folk ser mot laveste pris, er ikke noe nytt. også hos oss kan alle våre produkter kjøpes billigere på nett. Men da må du selv bestille varen og de  kommer når de kommer, innen rimelig tid. Det viktige spørsmålet er om du som forbruker er opptatt av lavest mulig pris, eller  av totaleleveransen. Selvsagt kan man få tak i varen billigere enn i butikken om du vil, men da må ordne alt selv. Dermed må man må velge; gjøre selv eller få en fagmann ordne det til deg. Det er en vesenlig forskjell, ikke minst med tanke på hvilket lovverk som gjelder.

– Noen varer kan du kjøpe direkte, andre gjennom den tradisjonelle verdikjeden. Alle modeller har ulike prisstrukturer i forhold til hvor mye arbeid som ligger bak. Man må med andre ord se dette i et større perspektiv, men Larmerud hopper her lett bukk over vesentlige ting.

Lever i fortiden
Olsen gir Larmerund et poeng i at det sikkert for en del kan være vanskelig å finne ut av hva varer egentlig koster i VVS-bransjen, og at modellen sikkert har sine svakheter. Men påpeker samtidig at det verken er veldig vanskelig eller er noen hemmeligheter knyttet til dette. Således lever Larmerund i beste fall litt i fortiden, mener han.

– Men han har vært så mange år i bransjen at han burde vite bedre enn å kaste ut slike påstander.

Når det gjelder den nevnte dommen i den såkalte Bårlidalen-saken, kjenner han den ikke nok til å kunne uttale seg spesifikt, men Olsen er klar på at Larmerud blander kortene når han trekker denne saken inn i VVS-bransjens generelle prispolitikk.

– Etter det jeg kjenner til, var det dissens mellom partene om hva de var omforent i når det gjelder den inngåtte avtalen om påslag. Altså hvor i næringskjeden prisen og påslaget tok utgangspunkt i, og hvorvidt det var tatt overpris eller ikke.

– Det blir for dumt å ta dette til inntekt for at en hel bransje trikser og mikser med priser og bonuser, sier han.

– Stort sett er norsk VVS-bransje på god vei til å tilpasse seg nye tider og skal faktisk ha skryt for at vi sammen er mer tilpasningsdyktige enn hva  «noen» mener.