Interfil AS ved daglig leder Arild de Presno har startet med eksport av ventilasjonsfilter til Kina.

Kina velger norske kvalitetsfilter «Made in Skjåk»

Oppsiktsvekkende ordre for Interfil

0

Hvem sa at det ikke er mulig for en norsk produksjonsbedrift å konkurrere med lavkostland i Asia? Hos Interfil i Skjåk er produksjonen så effektiv, og kvaliteten så god, at selv kineserne har begynt å kjøpe Skjåk-filter.

Til tross for at det norske markedet til tider har vært oversvømt av billigfilter fra Kina, har ventilasjonsfilterfabrikken lengst vest i Gudbrandsdalen aldri slått seg til ro med at «det er bare sånn det er».

I stedet har de godt og vel 60 ansatte ved Skjåk-bedriften brettet opp ermene, og sett på hva de kan gjøre for å lage filterprodukt med best mulig kvalitet til lavest mulig pris.

Resultatet er mildt sagt oppsiktsvekkende. For ikke bare er kvaliteten så høy og prisen så lav at kineserne for alvor har fått opp øynene for produktene. Interfil har faktisk også litt igjen økonomisk på produktene som selges til Kina.

– Dette har vi akseptabel fortjeneste på, sier daglig leder Arild de Presno.

Det er gjennom et svensk firma at Interfil nå har dratt i land eksportavtalen. Den første forsendelsen fra Skjåk ble lastet opp 2. september. Etter planen skal det gå en container med filterprodukter fra Interfil til Kina fem – seks ganger i året fremover.

– Avtalen er i første omgang på fem – seks forsendelser. I kroner og øre utgjør dette en omsetning på cirka 3,5 millioner kroner, sier de Presno.

Vel vitende om at transport over såpass avstander ikke er det beste for miljøet, er det i alle fall litt betryggende at alternativet hadde vært verre.

– Når norske bedrifter importerer varer fra Kina, er gjerne produksjonen basert på forurensende, ikke-fornybar energi. Når varene går fra oss, er i alle fall filtrene produsert ved hjelp av fornybar vannkraft. Slik sett er det langt mer positivt for klimaet at det eksporteres fra Norge til Kina, og ikke omvendt, sier de Presno.