Fra venstre: Lars Erik Kjøstelsen, Maria H. L. Reinnel og Viktor Brudevoll elever på KEM, Fagskolen Oslo Akershus. Foto:VKE

KEM er en tverrfaglig suksess med stor betydning for bransjen

Disse skolene tilbyr KEM-studier:

0

– Fagskolestudiet Klima, energi og miljø er en suksess med stor betydning for bransjen, mener faglærer Mats Eriksson.

‘Studiet «KEM – Klima energi miljø i bygg» opprinnelig ble etablert ved Sofienberg tekniske fagskole i Oslo (nå Fagskolen Oslo Akershus, FOA) i 2004.
– Studiet er meget vel ansett, og elever som gjennomført studiet ved FOA er i dag å finne i ca. 200 viktige posisjoner i små og store bransjebedrifter, poengterer Mats Eriksson, nå faglærer ved KEM-studiet på FOA.

Viktig tverrfaglig dynamikk
KEM-studiet tilbys i dag på en rekke fagskoler landet over, og kan tas på heltid, deltid eller nettbasert.
– Ved at studiet rekrutterer fra flere fag, som ventilasjon, kulde- og varmepumper, rørlegger, automasjon og elektro, skapes en meget verdifull dynamikk i elevgruppen. Det gjelder særlig når prosjektoppgavene skal gjennomføres, mener Eriksson.

Fagskolen Oslo Akershus ser denne tverrfaglige dynamikk som så viktig at den gir ekstra inntakspoeng til søkere fra underrepresenterte fagbrev, for å sikre reell tverrfaglighet i studentgruppen. Skolen gir også ekstra poeng for å øke andelen kvinnelige studenter.

Fin videreutdanning for deg med fagbrev
Administrerende direktør Thor Lexow i VKE poengterer at KEM-studiet gjør deg kvalifisert til ledende stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.
– Dette er en fin videreutdanning for dem som har fagbrev og som ønsker å tilegne seg enda mer kunnskap og formell kompetanse, blant annet for sentral godkjenning som prosjekterende i tiltaksklasse 2, sier han.

Søknadsfristen er 15. april for alle fagskolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser.

Disse skolene tilbyr KEM-studier
På heltid:
– Fagskolen Innlandet, avdeling Gjøvik
– Fagskolen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde
– Sørlandets fagskole
På deltid:
– Fagskolen Oslo Akershus, avdeling Oslo
– Fagskolen Rogaland, avdeling SOTS
Nettbasert:
– Fagskolen i Hordaland, avdeling Nordnes
– Fagskolen Innlandet, avdeling Gjøvik
– Fagskolen Tinius Olsen
– Fagskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Førde

Kilde: vke.no