Fagsjef Are Skaar Nielsen, og kurs- og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen i Rørentreprenørene Norge gleder seg over at NM er godt i gang, og ser fram til en spennende kåring og utdeling av svennebrev lørdag.

– Alle kandidatene er gode ambassadører for faget

Are Skaar Nielsen og Ingebjørg Martinsen er primus motor for Rørlegger-NM:

0

– Synlighet og markedsføring er viktig for å løfte opp rørleggerfaget. NM er en viktig del av dette arbeidet, sier fagsjef/prosjektleder Are Skaar Nielsen og kurs- og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen i Rørentreprenørene Norge.

Are og Ingebjørg er primus motor for gjennomføringen av Rørlegger-NM, og er tett på kandidatene under det pågående mesterskapet i messelokalet på Lillestrøm. Inntrykket fra begge etter første dag, er at alle kandidatene holder et høyt nivå, og at de vil gjennomføre svenneprøven og mesterskapsoppgaven på en god måte.

– Oppgaven er nok litt større i år enn tidligere i forhold til tidsaspektet, i og med at vi har fått inn varmepumpen som krever litt mer tilkoplinger enn da vi hadde varmesentralen. Det er ikke vanskeligere tilkoplinger, men er litt mer tidkrevende, som legger litt ekstra press på kandidatene.

– I tillegg er det naturlig nok uvant å måtte jobbe på scenen foran publikum som følger med på alt du gjør, som kan gi litt nerver. Men alle som har tatt seg til finalerunden har vært gjennom uttakskonkurranse og har således fått kjenne litt på konkurranseformen.

Lang forberedelse
De kan fortelle at det ligger en lang forberedelse og vesentlig logistikk før finalerunden, både med møtevirksomhet og utvelgelser av kandidatene.

– Kandidatene blir gjerne anbefalt av opplæringskontorene, som har gode forutsetninger til å kunne plukke ut de største talentene i sitt nedslagsfelt. Deretter blir det som sagt arrangert en konkurranse i hver region.

– ORiN (Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Nord Norge) gjennomførte et nordnorsk mesterskap, hvor vinneren gikk til NM-finalen. I de fire andre regionene besto uttaket av en enkeltoppgave, hvor vinneren fikk NM-plass, sier Are, som selv har vært dommer i et par slike regionskonkurranser.

God rekruttering
Både Ingebjørg og Are gleder seg over at rekrutteringen til rørleggerfaget er stabil og god.

– Mediene har en tendens til å kun fokusere på Oslo. Ser vi på landet samlet sett, kan vårt fag vise til den største stigningen i forhold til øvrige byggfag.

De viser til at eksempelvis Bergen kan skilte med hele 200 lærlinger, som de betegner som eksepsjonelt bra.

– Det viser at det jobbes godt på mange nivåer, understreker de.

At Oslo ligger etter landet for øvrig, tillegger de at innbyggerne her ikke har den tekniske interessen – av ulike, naturlige grunner.

Mange som bidrar
Årsaken til det gode tilsiget til rørbransjen, mener de er sammensatt. At det handler om summen av alle gode krefter som jobber for – og snakker opp faget.

– Alt som skjer på opplæringskontorene er viktig. I tillegg har vi mange gode bidragsytere blant skolelærerne, som er flinke til å rekruttere til faget. I tillegg bidrar kjedene, ikke minst ved å øke synligheten. Om du ser en stolt rørlegger i en reklame på tv, kan det bidra til at flere blir nysgjerrige på faget.

De trekker også frem den gode drahjelpen de har fått av det politiske Norge, ved at det har vært stort fokus på yrkesfag de siste årene.

Ingebjørg nevner i den sammenheng spesielt Kristin Halvorsen, som hun mener var en foregangskvinne for å løfte fram yrkesfag i sin tid som kunnskapsminister.

– Hun sto virkelig på for saken, og ble også valgt som ambassadør for WorldSkills.

– Alt handler om omdømmebygging, og jeg føler at rørleggerfaget begynner å få den anerkjennelsen den fortjener, konkluderer hun.

Nå gjenstår det to dager av svenneprøven og konkurransen på Lillestrøm, og kandidatene jobber intenst for å klare oppgavene, samt tidsfristen som er lørdag kl. 12.00. Vinneren av NM-tittelen kåres kl. 16.00 lørdag ettermiddag.

VVSforum kunne registrere under besøket torsdag ettermiddag at lærlingene var skjerpet, og fokusert, men samtidig preget av at dette tar på. De holder på fra kl. 09.00 til kl. 19.00 alle dager.

Lærlingene startet på svenneprøven tirsdag, dagen før åpningen av Bygg Reis Deg.