En svært fornøyd gjeng fra kjedekontoret til VVS Eksperten pyntet i sin beste og flotteste finstas. – Dette jubileet ble akkurat slik vi håpet det skulle bli, og vi må bare takke våre fantastiske medlemmer og leverandører for en uforglemmelig helg. Tilbakemeldingene er veldig positive, så vi tolker det som et tegn på at vi fikk til akkurat det arrangementet vi ønsket og håpet på, sier markedssjef Birgitte Tunheim i VVS Eksperten. På bildet ser vi fra venstre, Stine Furu. Kai Johnsen, Jan Vang, Lena Vormeland, Maria Spjeldnes og Birgitte Tunheim.

Jubileet ble feiret med brask og bram i helgen

VVS Eksperten kan se tilbake på 20 år med vekst:

0

VVS Eksperten kan se tilbake på en jevn og god vekst gjennom 20 år, og er i dag landets største rørleggerkjede. Bakgrunnen for kjedens suksess mener kjedekontoret ligger i at de er en kjede blottet for tvang og strengt regime. Jubileet ble behørig feiret med messe, underholdning, prisutdeling og gallamiddag.

Hele arrangementet foregikk på The Hub i Oslo fra fredag til søndag. Det var ikke noe å si på stemningen og at VVS Eksperten er en kjede i medvind er det ingen tvil om. Både medlemsbedrifter og leverandører ga klart uttrykk for at dette var et kjempearrangement som gir grobunn for et enda tettere og godt samarbeid fremover.

Fredagen startet med messe, etterfulgt av markeds- og årsmøte for kjedens medlemmer.
Kvelden ble avsluttet på Latter med et flott show. På lørdagen var det samling på Frognerseteren på formiddagen med utdeling av leverandørpriser, samt en gnistrende konsert av rapperen Øivind Sauvik, mest kjent som Vinni. Lørdagskvelden ble feiret med skikkelig gallamiddig med nesten 700 mennesker i festsalen.

Suksessformelen
VVS Eksperten består av 356 medlemsbedrifter – som omfatter om lag 1800 rørleggere -, og er stadig i vekst. At nye medlemmer kommer til, er det beste skussmålet for at de har funnet et konsept som fungerer.

Hva er så suksessformelen for VVS Eksperten?
Vi lar spørsmålet gå til daglig leder Kai Johnsen, rådgiver Jan Vang – som har vært med på hele reisen – og markedssjef Birgitte Tunheim.

– Det er mange ulike årsaker til at vi har fått denne unike posisjonen, men en fellesnevner er nok at det i VVS Eksperten er utelukkende medlemmene som er i fokus. Vi har ikke noe annet på agendaen enn at medlemmene skal være fornøyde og ha merverdi av den jobben vi gjør, sier de.

De trekker også fram det faktum at VVS Eksperten er 100 % eid av medlemmene, og at alt overskudd blir pløyd tilbake. Med kun 5 ansatte på kjedekontoret blir driftskostnadene lave – som igjen genererer mer tilbake til medlemsbedriftene.

– Vi har også vært bevisste på å ha en flat organisasjon, som gjør at terskel for å ta kontakt blir svært lav. Her er vi alle på samme nivå.

Ingen tvang
At dette er en kjede blottet for tvang og strengt regime, mener de også er et viktig suksesskriterium.

– Nei, her er det ingen pålegg verken om volumkjøp, profilering eller markedskampanjer. Dette er en frivillig kjede. Vi legger føringer og gir anbefalinger, men det er frivillig om man vil være med, sier Johnsen.

Det koster helle rikke skjorta å bli medlemsbedrift. Alle, uansett bedriftens størrelse og omsetning, må kjøpe én aksje pålydende 20.000 kroner. Du kam melde deg ut når du vil, og kjedekontoret er da forpliktet til å kjøpe tilbake aksjen – og du får til og med renter på kjøpet!

– Det sikrer at eierskapet forblir blant medlemmene, og at ingen får mer eierskap enn andre, sier daglig leder Kai Johnsen.

I tillegg må du betale en årlig kontingent, som er som en symbolsk sum å regne.

– Også styret består av representanter for medlemsbedrifter, og har vært veldig stabilt i flere år. De er svært engasjert og jobber veldig godt, legger han til.

Henter inn kompetanse
Markedssjef Birgitte Tunheim forteller at de tidligere har hatt markedsråd bestående av representanter fra ulike bedrifter i alle landets distrikter.

– I og med at vi nå skiller mellom prosjekt og små rørleggerbedrifter, velger vi en annen løsning. Derfor er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hva vi skal jobbe med framover.

Jan Vang påpeker at kjedekontoret har liten erfaring inn i prosjektmarkedet, og sier de vil trekker veksler på ressursene og kompetansen de har både i medlemsmassen og blant eksterne samarbeidspartnere.

– Det er mye å hente om vi i større grad enn i dag kan dele kompetanse med hverandre. Derfor vil vi søke tettere samarbeid med både rørentreprenører og andre aktører i byggebransjen.

Saken fortsetter under bildene:

ÅRETS GROSSISTLEVERANDØR: Geberit Norge fikk prisen som beste grossistleverandør under gallamiddagen lørdag kveld. På bildet ser vi fra venstre, adm.direktør Tor-Martin Garsjø, KAM kjeder og grossister, Vibeke Lund Skeide, og Tom arne Endresen, salgsansvarliog for Agder og Telemark. Kriterier for utvelgelsen: Høy servicegrad og kompetanse, effektiv levering og god oppfølging, og ikke minst, solide støttespillere til kjeden
ÅRETS DIREKTE LEVERANDØR: Tece Norge AS ble valgt til årets direkte leverandør av medlemsbedriftene i VVS Eksperten. Marie Neerland mottak prisen på vegne av TECE under gallamiddagen. Hun passer på å fortelle at det er samarbeidet med rørleggerne som gjør de gode, og benytter anledningen til å takke for samarbeidet med rørleggerbedriftene i VVS Eksperten.Kriterier for utvelgelsen: Høy servicegrad og kompetanse, effektiv levering og god oppfølging, og ikke minst, solide støttespillere til kjeden

Framoverlent kjede
Selv om historien både er stolt og viktig, er kjedekontoret bevisst på å ha blikket rettet framover. Her er det ingen anledning til å hvile på laurbærene, påpeker trioen.

– Vi har hele tiden fokus på hvordan vi kan bistå våre medlemsbedrifter på aller beste måte, og har nå startet en prosess hvor vi spisser oss ytterligere mot de ulike medlemsgrupperingene. Det vil si at vi styrker oss mot prosjektmarkedet og splitter tilbudene på prosjekt og baderom, sier Johnsen.

Han trekker fram kursing som ett eksempel; at det er ulikt behov for kompetansepåfyll hos prosjektbedriftene i forhold til aktørene som primært konsentrerer seg om modernisering av bad.

– Vi representerer rundt 100 butikker, så vi er blitt en stor butikk-kjede også, minner han om.

Robotisering
Vang understreker viktigheten av effektivisering og synergieffekter, og kan fortelle at de lanserer et felles dashboard for medlemmene, der de blant annet kan gå inn og hente sine opplysninger om varekjøp og ha full kontroll på fakturering.

– Om alle bruker to timer i uka på det, så utgjør det i sum 700 timer. Regner vi en kostnad på 500 kroner timen, sparer vi totalt 350.000 kroner i uka ved at kjedekontoret gjør den tjenesten.

– Vi har også flere tanker på videre effektivisering som gjør medlemmene mer effektive, at de i enda større grad  kan konsentrer seg om den daglig jobben ut not sine kunder.

Et kort tilbakeblikk på historien:

 • 1999: VVS Eksperten ble startet, den gang som Heidenreich’ butikkonsept. Jan Vang ble ansatt i Heidenreich for å lage et butikk- konseptet. VVS Eksperten var nå en del av markedsavdelingen i Heidenreich. Mesterbad startet som Albert E. Olsens rørleggerkonsept.
 • 2005: Mesterbad inngår nå i VVS Eksperten.
 • 2006: 1. april – ett felles kjedekontor for Mesterbad Og VVS Eksperten var et faktum. Det var blitt et AS med 100 % av aksjene eiet av Heidenreich AS. Det ble ansatt 2 personer på kjedekontoret, i tillegg til Jan Vang: Stine Rytterager som butikkonsulent og Hilde Hoel som markedssekretær.
  Heidenreich som hadde eierskap til 100 % av aksjene i VVS Eksperten AS, begynte å selge seg ned, og medlemsbedriftene fikk tilbud om å kjøpe en aksje hver. VVS Ekspertens kjedekontor flyttet fra Heidenreich sine lokaler på Tåsen, til Karihaugveien 89.
 • 2008: Ny ansettelse på kjedekontoret: Birgitte Tunheim begynte som Kurs- og kompetanseansvarlig. Et behov for kontinuerlig oppdateringer på kunnskap, og i tråd med strategiplanen til VVS Eksperten, skal Birgitte tilrettelegge for kurs: både lovpålagte og faglige etter ønsker fra medlemmene.
 • 2009: 10-års jubileum i Oslo for 202 medlemmer. Avtaler inngås med Brødrene Dahl og Ahlsell, i tillegg til avtalen med Heidenreich.
 • 2010: Mesterbad og VVS Eksperten blir slått sammen til ett felles konsept: VVS Eksperten
  VVS Eksperten ansetter Jørgen Pedersen som VVS Tekniker.
 • 2012: Etter å ha solgt aksjer jevnt og trutt de seneste årene, selger Heidenreich seg nå helt ut. Kjedekontoret tar over noen få aksjer for videresalg til nye medlemmer. Heidenreich trekker seg også fra styret, og VVS Eksperten AS er 100 % fristilt og eid av medlemmene. Styret består av representanter fra medlemsbedriftene.
 • 2013: VVS Eksperten inngår avtale med Onninen
 • 2014: Stine M. Furu tiltrer som regnskapsansvarlig og markedskoordinator.
 • 2015: Medlemsmassen vokser jevnt og trutt, det samme gjør omsetningen.
 • 2016: VVS Eksperten passerer 300 medlemsbedrifter.

2018: VVS Eksperten vokser til 330 medlemmer og blir Norges største rørleggerkjede. Det besluttes å starte et innkjøpssamarbeid med Rørkjøp, som blir døpt VVS Norden AS.
2019: Kai Johnsen blir ansatt som ny daglig leder fra 1.4.2019. Birgitte blir ny markedssjef. Jan Vang er ansatt i VVS Eksperten frem til mai 2020. VVS Eksperten har nå over 350 medlemmer, og har en omsetning på over 3 milliarder