Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

– Jobber med å utarbeide miljødeklarasjoner-EPD på de vanligste ventilasjonsproduktene

VKE: Miljøfokus på tekniske installasjoner

0

VKE arbeider med å få etablert produktkategoriregler (PCR) for ventilasjonsprodukter som grunnlag for å kunne utarbeide miljødeklarasjoner (EPD) på de vanligste ventilasjonsproduktene.

En gruppe eksperter fra VKEs medlemsbedrifter ser nå på hva som vil være en riktig tilnærming for å dokumentere miljødata. Samtidig arbeider BNLs miljøforum med en analyse av sirkulær økonomi i bygg- og anlegg. Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig for dermed å redusere klima og miljøbelastninger i bygningens og anleggets livsløp. Dette ønsker man å oppnå ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum i hele bygningens levetid.

– For å ta miljøriktige valg av løsninger og produkter så er det nødvendig å gjennomføre en livsløpsvurdering basert på miljødata på alle vesentlige produkter som inngår i bygninger, sier Thor Lexow adm. dir. i VKE.
– Det er da helt vesentlig at man ser på alle stadier, fra råvarer, produksjon, transport, montasje og bruk. – Mange inneklimaprodukter slik som balanserte ventilasjonssystemer med varmegjenvinning og varmepumper er laget for å levere et sunt inneklima med minst mulig energibruk til drift. Det gir derfor ingen mening å se på materialbruken alene uten en helhetlig analyse som inkluderer drift, vedlikehold og produktets levetid, presiserer Lexow.

EU-kommisjonen arbeider nå med nye økodesignkrav til produkter, og ser også på hvordan man kan inkludere et poengsystem for produkter som kan repareres og vedlikeholdes og fremfor å skrotes.
– Alles øyne har fokus på å redusere miljøbelastninger og drive bærekraftig, så det er viktig for VKE å støtte bedriftene i arbeidet med det grønne skiftet, avslutter Lexow.