Studiene får kunnskap om energiflyten i et bygg, forståelse for bygningsfysikken, og en dypere forståelse for inneklima, ventilasjon, kjøling og varmepumpeteknologi osv. Foto: Fagskolen Telemark

ITB-utdanning kan nå studeres online over tre år

Fagskolen Telemark underviser via PC, nettbrett og smarttelefon

0

ITB-utdanning: Nå er det nettbasert utdanning innen bygningsautomatisering som gjelder. ITB er en vesentlig del av denne utdanningen. Fagskolen Telemark som ligger i Porsgrunn har studenter fra hele landet på sin digitale undervisning. Studentene er stort sett i fullt arbeid.

– Via PC, nettbrett eller like gjerne smarttelefon kan studentene gjennom tre år følge forelesninger, studere individuelt og jobbe i grupper, forteller Hans Ole Dyrseth, leder for Prosjekt og markedsavdeling ved fagskolen.

Digitalisering og Smart teknologi er på full fart inn i byggenæringen. Smart- hus og Green building er allerede godt etablerte begreper. I dag fylles næringsbygg og private boliger med teknologi som skal bidra til å få kontroll over energiforbruk og bedre inneklima og innemiljø. I tillegg til dette kommer teknisk infrastruktur og annen digital kommunikasjon som kameraovervåking, adgangskontroll, alarmsystemer, tele- kommunikasjon og nettverk.

Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2019/03/07/itb-utdanning-fagskolen-telemark/