Geir Jansen, leder av NVF, er mektig irritert over at deler av varmebransjen ikke informerer forbrukerne om de reelle alternativene de har etter at forbudet mot fossilt brennstoff blir forbudt ved nyttår.

Irritert over feilinformasjon

- Dette handler om bransjens troverdighet, sier Geir Jansen i NVF

0

Geir Jansen, leder av Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), er mektig irritert over bevisst feilinformasjon om oljefyring. – Det er fyringsmediet som må byttes innen 2020, ikke oljefyren. De som hevder noe annet, farer med løgn, sier han.

– Når  jeg hører på radioreklamer og leser annonser om at oljefyren blir forbudt og må byttes innen 1. januar 2020, blir jeg forbannet. Det er bevisst feilinformasjon og villeding av kunden. Det reagerer jeg sterkt på, sier han til VVSforum.

Troverdighet
Jansen påpeker at NVF er en nøytral organisasjon som favner alle bransjer relaterte varmefagene, og har derfor ingen særinteresser i bruk av varmekilder. Men dette er et bransjeproblem og handler om troverdighet overfor forbrukeren, påpeker han.

Han sier han får i gjennomsnitt 5 til 10 henvendelser daglig fra medlemmer og forbrukere som er i tvil om hva som blir tillatt og hva som ikke blir tillatt. Nettopp fordi alternativene ikke blir kommunisert, men at all fokus ligger på  kunne kapre en ny kunde.

– Om du forsøker lure kunden din, vil det slå tilbake på deg selv. Det tar fem sekunder å miste en kunde, og fem år å få ham tilbake igjen, minner han om.

Konvertere til biokjele
Det blir altså ikke forbudt å bruke oljekjele, men det blir forbudt å bruke fossil olje. Det er med andre ord fyringsmediet som må byttes, ikke oljekjelen. Mange forledes imidlertid til å tro de må gjøre en stor investering innen forbudet trer i kraft ved nyttår.

– Skal du fjerne den gamle oljekjelen og erstatte den for eksempel med varmepumpe, vil det utgjør en kostnad på i hvert fall 200.000 kroner. For å oppgradere oljefyren til å kunne benytte bioolje, snakker vi om en kostnad på mellom 10.000 og 20.000 kroner.

– Det er en vesentlig forskjell og et alternativ forbrukerne bør være klar over før de gjør sine valg, sier NVF-lederen.

Vil ikke akseptere
Jansen sier han ikke kan akseptere at det feilinformeres bevisst i annonsering, og vil påklage avsenderne inn til forbrukertilsynet i håp om å få stoppet det.

– Ikke for egen del, men for at bransjens troverdighet står på spill, understreker han.