Per Kristian Grøttumsbråten, prosjektsalgssjef i Grohe Norge, søtter Grete Kjeldsens innpill til regelverket angående innbyggningssistener. - Dagens regelverk hemmer at de beste løsningene ikke monteres av rørleggerne, da det blir for mye å ta hensyn til.

– Hvor innovative er Sintef og DiBK rundt innbygningssisterner og løsninger for armaturer?

Grohe støtter Grete Kjeldsen,Multiconsult, kritiske spørsmål til regelverket om innbygningssisterner

0

– Vi setter også pris på at flere stemmer kommer til i debatten rundt innbygningssisterner i det norske markedet.  Grete Kjeldsen setter etter vår oppfatning fokuset på helt essensielle problemstillinger og spørsmål rundt denne type installasjoner. Alt blir veldig komplisert, og gir masse rom for ulike tolkninger. Grohe har solgt innbygningsløsninger i over 50 år, og vi har ikke fått noen reklamasjoner på mulige lekkasjepunkter, sier Per Kristian Grøttumsbråten, prosjektsalgssjef, og daglig leder Ole Christian Mork i Grohe Norge.

I en artikkel på VVSforum, spør Grete Kjeldsen, Senior bygningsfysiker MRIF hos Multiconsult, om hvorfor innbyggingssisterner blir behandlet så detaljert i forskriftskravene. Hun stiller mange spørsmål, og trekker frem flere interessante momenter, og hun for også støtte av Grohe Norge.

Les: Reagerer på forskriftskrav knyttet til innbyggingssisterner

Grohe har som Geberit Norge svart på fem spørsmål rundt Kjeldsens innspill, forskriftskrav, særnorskt regelverk, samt hvordan produsenten ser på situasjonen i Norge kontra Europa.

Saken fortsetter under bildet:

– Vi har andre innbygningsløsninger i tillegg til sisterner som dusj og servanter, hvor vi mener det også er altfor komplisert, og hvor forskriftene burde forenkles. Så lenge det er lekkasjesikkert, og i dag skal alt trykktestes før man lukker veggen. Det er krav fra oss som produsent og i forhold til regelverket. Samtidig sier regelverket at dette skal være lett uskiftbart. Da må det brukes skap og kasseløsninger som fordyrer og gjør jobben mer komplisert for rørleggeren og installatøren. I tillegg tolkes det forskjellig ut fra hvem du spør, sier Grøttumsbråten.

Les: – Regelverket i TEK er forvirrende, uklart og kan gi rom for uønskede tolkninger

Kjeldsen mener blant annet det er fordel om bransjen står enda mer samlet for å bli hørt rundt dette temaet.
Hva mener dere om hennes kritiske fagsak og kan bransjen stå mer samlet?

Det er positivt at Grete Kjeldsen setter fokuset på denne problemstillingen fra rådgiversiden, og kommer med noen meget relevante betraktninger rundt innbygningssisterner og løsninger. Og at bransjen kan stå mer samlet tror vi generelt hadde vært mer hensiktmessig, både fra produsent, installatør og myndighetenes side.

VVSForum har etter TEK10 kom, hatt mange saker med og om rørleggere og bransjen for øvrig, hvor mange er frustrerte, oppgitte og har ytret sine synspunkter?
Hva mener dere norske forskrifter rundt innbygningssisterner og for noen av dere, innbygningsarmaturer, gir av problemer i markedet og for dere som skal selge disse produktene?

Regelverket er etter vår oppfatning for komplisert for rørleggeren. Er det alltid 100 prosent krystallklart hvilke løsninger man skal velge?  Det eksisterer mange forskjellige tolkninger av regelverket, forskrifter og veiledninger, og det vil jo aldri være optimalt for bransjen. Så lenge en lekkasje kan synliggjøres ved hjelp av lekkasjesikringer mener vi at dette tilfredsstiller kravene. Ofte blir tilleggsprodukter som omhandler lekkasjesikring et fordyrende produkt, og ofte blir prosessen med installasjon mer komplisert. For rørleggeren må det være enkle og raske løsninger rundt installasjoner på innbygging.

Vi mener at produkter som installeres inn i vegg, og som trykktestes og lekkasjesikres før man lukker veggen, er god nok sikkerhet for å tilfredsstille TEK 10 eller nå TEK17.

Grohe synes kravene derfor er helt uvesentlige slik de i dag ligger til grunn. Vi lanserer forløpende innovative produkter som ikke kan brukes i Norge. Det betyr at rørleggeren i Norge styrer unna nye produkter, og som igjen betyr at forbrukerne i Norge ikke får muligheten til å ta i bruk det siste på markedet.. Da blir det vanskelig for oss å selge de siste og ”hotte” produktene. Slik burde det ikke være.

Kjeldsen mener den norske forskriften tar som utgangspunkt at produsenter av sisterner leverer produkter som lekker, og at rørleggeren ikke gjør jobben skikkelig.
Dere har et omfattende utvalg av innbygningssisterner i Europa. Hva gjøres fra deres side når det gjelder materialkvalitet, lekkasjesikkerhet og i forhold til levetider?

Grohe har 10 års garanti på alle innbyggingsløsninger, og vi garanterer reservedeler også utover dette. I Europa brukes det ikke rør-i-rør systemer, derfor har man heller ikke lekkasjekasser ved innbygging av armatur eller sisterner, så det blir et særnorsk fenomen. Vi har en egen utviklingsavdeling som tester alle våre produkter inngående, og vi slipper aldri et produkt før vi vet at kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet og levetid er i varetatt på beste mulige måte.  Mye av det som har med det utskiftbare å gjøre, er etter vårt syn ikke nødvendig.

Debatten kommer ofte inn på hvorfor Norge skal ha et særnorsk regelverk rundt innbygningsisterner og innbygningsarmaturer, når mange av byggene våre er identiske med bygg i Europa, for eksempel nærings- og boligbygg. Europa har ikke tilsvarende regelverk og mange mener «rør-i-rør» konseptet Norge og Norden valgte på 90 tallet, er årsaken.

Hva tenker dere rundt dette nå og for fremtiden. Vil dere fortsette å produsere særnorske produkter som skal ivareta forskriftskravene som «lett utskiftbar» og «synliggjøring av lekkasjevann» ?

Så lenge regelverket er der må vi møte det med produkter som tilfredsstiller det norske markedet. Men, vi lurer litt på hvor innovative Sintef og DiBK er. Driver de med innovasjon, eller bare analyserer og godkjenner de produktene de får inn på samlebånd, uten å se fremover og hvordan dette samsvarer med krav fra vvs- og byggebransjen ellers. De burde lytte mer til hva markedet vil ha, produktenes egenskaper og hva gjelder ellers i Europa. Hva er mest formålstjenelig for installatøren og byggebransjen, her må det være mer balanse. Grohe er en av verdens største produsenter innenfor dette segmentet, og det er klart vi tar ansvar for at våre produkter skal være best mulig i form av kvalitet, funksjonalitet, levetid, og ikke minst lekkasjesikkerhet. Dette fungerer i Europa og verden ellers, men ikke i Norge.  Vi slipper ikke et produkt uten at det har vært testet på alle sett og vis i vår utviklingsavdeling, og testlaboratorie.

Et regelverk som er en hemsko for innovative løsninger er ikke bra. Hvor går VVS-bransjen da. Regelverket stopper innovative selskaper som kommer med nye løsninger, og som kan være med å forme fremtiden for rørleggeren og forbrukeren.

Byggebransjen med Bygg21 som en aktør med høy stemme i forhold til innovasjon og mer effektivt bygging, ønsker at man skal bygge raskere, bedre og billigere med beste og høyeste kvalitet.
Hva mener dere i forhold til innovasjon og effektivitet i det norske markedet rundt sanitærinstallasjoner, og kravene som stilles?

75 prosent av produktene til Grohe er yngre enn fem år, mange av disse nye  innovasjonene passer ikke for det norske markedet på grunn av et annerledes regelverk.

Grohe har fokus på det nordiske markedet med produkter som eksempelvis kjøkkenkraner med avstegning til oppvaskmaskin. Vi lager et større sortiment for å tilfredsstille etterspørselen fra kundene i det norske markedet, og vi vil være nødt til og fortsatt være innovative på produktsiden, samtidig som vi overholder regelverket. Når det er sagt, skaper jo det masse ekstra arbeid for oss som produsent. Grohe sentralt stiller jo spørsmålstegn om regelverket i Norge er hensiktsmessig og relevant i forhold til installasjoner av sanitærprodukter.