Ingeborg-nettverket vokser

Setsaas Consulting inn som Bronsepartner

0

– Det jentene i Ingeborg-nettverket driver med er så viktig at det har vi lyst til å støtte, sier daglig leder i rekrutteringsfirmaet Setsaas Consulting, Aasmund Setsaas.

Kjernevirksomheten til Setsaas Consulting er rekruttering, og rørbransjen engasjerer stadig oftere selskapet med å rekruttere flinke folk inn i sine bedrifter. Setsaas kjenner bransjen godt etter å ha innehatt en rekke roller i bransjen helt siden 90 tallet. En klar utfordring i hans jobb som “headhunter” er at mangfoldet er for lite, mens etterspørselen for det er stor.

– Ja, jeg håper at vårt bidrag til Ingeborg-nettverket kan være med på å støtte rekrutteringen til bransjen generelt samt å bedre mangfoldet spesielt, sier Setsaas.

Flere bronsepartnere ønskes velkommen
Setsaas Consulting er den 5. bronsepartneren som har sluttet seg til det stadig voksende nettverket. Fra før har Roth Norge, Armaturjonsson, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift og Korsbakken Trading bestemt seg for at de ønsker å støtte Ingeborg-nettverket ved å bli bronsepartnere.

– I og med at arbeidet som legges ned i Ingeborg-nettverket gjøres på frivillig basis tar ting nødvendigvis litt tid, men engasjementet er høyt og vi trenger all den hjelp vi kan få. Vi begynte så smått med å nevne at man kunne bli bronsepartner ifm. at Ingeborg-nettverket var med på VVS dagene i høst, sier leder av partner programmet i Ingeborg-nettverket, Line Ekroll Dyb.

– Alle som tenker at jobben med fokus på et bedre mangfold i rørbransjen er viktig kan bli bronsepartner, og dermed smykke seg med at de støtter opp om bransjens nettverk for kvinner. ytterligere informasjon om partnerprogrammet finner her: https://www.ingeborgnettverk.no/slik-blir-du-partner/

Ønsker også flere leverandører
Partnerprogramlederen legger til at Ingeborg-nettverket også ønsker seg flere sølvpartnere som bidrar til faglige og sosiale happeninger for bransjejenter.

– Det er spesielt leverandører vi ser for oss i denne kategorien, – eller bedrifter som ser kvinnene i bransjen som en interessant målgruppe å være synlig for. Per dags dato har vi tegnet avtale med Heidenreich og har begynt å legge planer om lokale happenings med dem, sier Ekroll Dyb.

Ting skjer!
Nylig avholdt BNL en dagskonferanse der nettopp rekruttering av kvinner til byggenæringen var tema. Ingeborg-nettverket har vært en sterk pådriver for å motivere BNL til å bistå i dette arbeidet.

– Skal vi lykkes i å beholde alle kvinnene vi skal rekruttere som rørleggere må også byggeplassene ellers kunne håndtere det, legger Ekroll Dyb til.

Fakta:
Dette er Ingeborg-nettverket:

* Ingeborg-nettverket er en arena for alle kvinner i rørbransjen, og har til formål å profilere kvinnelige rollemodeller og normalisere kvinners plass i alle bedrifter knyttet til bransjen.

* Ingeborg-nettverket har tatt sitt navn etter Ingeborg Markussen fra Drammen, Norges første kvinnelige rørlegger som var over 50 år da hun tok svennebrevet tidlig på 60-tallet. Som 61-åring fikk hun autorisasjon til å drive sitt eget rørleggerfirma og ble landskjent over natten, blant annet etter et TV-intervju med Erik Bye. Ingeborg drev firmaet til hun var over 80 år.

* Styret i Ingeborg-nettverket ønsker en bedre kjønnsbalanse i rørleggerbransjen, og mener Ingeborg Markussen kan stå som en verdig rollemodell både for nåværende og kommende rørleggerjenter.

* Ingeborg- nettverket er organisert i et hovedstyre som representerer ulike bedrifter i rørbransjen, fra de minste familiebedriftene til større konsern. I tillegg har utførende rørleggerjenter egne lokale grupper i Vest, Midt og Øst. Styrets leder er Eli Hermine Heyerdahl Eide.

* Ingeborg-nettverket samarbeider på bredt grunnlag med organisasjoner og partnerbedrifter på ulike nivåer, (gull, sølv og bronsepartnere) som alle har som formål å bedre kjønnsbalansen ved å rekruttere flere kvinner inn i rørbransjen.

* Mer info på www.ingeborgnettverk.no