Illustrasjon

Hva skal BIM-en hete?

Statsbygg lanserer nye BIM-krav i januar:

0

Kravene til Statsbyggs BIM-leveranser har helt siden 2008 blitt kalt «Statsbyggs BIM-manual». Men siden begrepet i dag også brukes om mange andre typer dokumenter, og behovet for veiledning er mye mindre enn det var, er det på tide å finne på noe nytt og bedre.

Statsbygg lanserer i januar nye BIM-krav og inviterer nå til navnekonkurranse om hva den nye versjonen skal hete. Premien er en av årets mest spennende nyvinninger på underholdningsfronten: Et Oculus Quest VR-headset!

– Vi gleder oss til å få inn mange gode forslag og kåre en verdig vinner. Med et nytt navn på plass kan vi gå videre med lanseringen av de nye kravene, som vil få stor betydning både for oss og resten av bransjen, sier direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Anders Fylling.

Fristen for innlevering av navneforslag er 1. desember. Les mer om reglene for konkurransen og send inn ditt forslag her.

Bedre kvalitet
Statsbyggs nye krav til BIM-leveranser skal sikre kvaliteten på dataene som legges inn i BIM-modeller. Det gjør at modellenes potensial kan tas ut i langt større grad enn i dag.

Sammen med de nye kravene vil Statsbygg lansere et digitalt verktøy som sjekker at dataene som legges inn i BIM-modellene er gode nok. Verktøyet vil bli innfaset i alle pågående prosjekter. I nye prosjekter gjelder de nye kravene fra 1. januar 2020.

– Kravene vil føre til nye prosesser og økt samhandling mellom prosjekterende og utførende. Flere krav som har vært veiledende blir nå obligatoriske og skal leveres som del av ferdigstilling. BIM skal bli en sentral del av FDVU-dokumentasjonen, og brukes i hele byggets livsløp. Dette vil være en milepel i realiseringen av Digitalt veikart, sier Fylling.