- Satsningen på bærekraft går også ned i de lokale strategiene til selskapene her i Norge, sier Øyvind Christiansen, salgsleder i Armaturjonsson.

Høye miljøambisjoner hos Armaturjonsson ga bærekraftpris på VB Dagene

Armaturjonsson har tydelige bærekraftmål og er nylig re-sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001 av Kiwa. Dette var noe av grunnen til at selskapet mottok prisen «Bærekraft – Årets VB leverandør» på VB Dagene 2019.

0

– Selskapets ledelse satser både på bærekraftig virksomhet og bærekraftige produkter. Vi tror dette er viktig for å overleve som selskap i fremtiden. Denne satsningen går også ned i de lokale strategiene til selskapene her i Norge, sier Øyvind Christiansen, salgsleder i Armaturjonsson. Selskapet er medlem av Grønt Punkt og Renas, og har i tillegg egen Sustainabillity Officer på konsernivå.

– Vi har målsetning om at alle nye firmabiler skal være helelektriske eller hybrid, og har installert ladestasjoner på hovedkontoret. Vi bruker også i stor utstrekning webmøter i stedet for fysiske møter internt, i tillegg til møter med eksterne partnere. Jeg antar at vi sparer omtrent 70 flyturer i året gjennom bruk av webinarer., sier han.

– I tillegg sørger 12 energibrønner for oppvarming med varmepumper og vannbåren varme i hovedkontoret i Langhus. Vi bruker ikke fossile energikilder til oppvarming i det hele tatt, sier Christiansen.

Bærekraftige produkter

I tillegg til å satse på en bærekraftig virksomhet ser også selskapet på hvordan produktene kan bidra til reduserte utslipp.

– Alle produktene vi markedsfører og selger skal være bærekraftige, og det er flere elementer rundt bærekraftige produkter. Vi gir blant annet livsløpsgaranti på installasjon av våre produkter slik at om du har et bygg som skal vare i 50 år, leverer vi rørsystemer som varer like lenge, sier Christiansen.

Selskapet er også opptatt av at rørsystemene skal kunne gjenbrukes.

– Vi jobber med plastmateriale som kan ha stort skadepotensiale. Med våre løsninger kan rørsystemene vare hele byggets levetid og det er mulig å resirkulere rørene til andre formål etter riving eller rehabilitering, sier han.

Rasjonell distribusjon
Christiansen forteller at produktene distribueres gjennom «hubber» som samordner distribusjonen.

– Samordnet distribusjon er hensiktsmessige både fra et økonomisk og et miljømessig perspektiv. Vi har gode logistikksystemer og en strategi som gjør at vi kan distribuere rasjonelt og miljømessig over hele landet, sier han.

Selskap jobber hele tiden med nye miljømål i henhold til standard ISO14001.

– Vi setter nye miljømål hvert år og vil styrke strategien i årene som kommer, avslutter Christiansen.