Geir Tøyen i Gatedrift viser frem gågaten i Oslo sentrum som er fri for snø.

Holder Oslos mest trafikkerte gågater frie for snø og is

Norsk vinter med mye snø forårsaker mye frustrasjon for gående og andre myke trafikanter i Oslos gater. Stadig flere gater blir nå utstyrt med snøsmeltingsanlegg for å sørge for bedre fremkommelighet på snørike dager.

0

– Vi er ansvarlige for driften av snøsmeltingsanleggene på hele Karl Johansgate, Bogstadveien, Torggata, Lille Grensen, Nationaltheatret, Jernbanetorget og to anlegg ved Stasjonsallmenningen. Eierne er Oslo kommune og ulike foreninger i nærheten av gågater, sier Geir Tøyen, driftstekniker i Gatedrift AS. Han er ansvarlig for driften av totalt 14 anlegg i Oslo.

Han forteller at anleggene i porteføljen er av typen vannbåren glykolbasert gatevarme, de fleste med fjernvarme som varmekilde.

Avansert overvåkningssystem
Gatedrift bruker Aiwell sitt styringssystem og er svært fornøyd med løsningen.

– Med fjernovervåking kan jeg i praksis være hvor som helst og samtidig ha god kontroll på alle anleggene. Om det er feil på en sensor, strømstans, pumpestans, lekkasjer eller lavt trykk får vi alarmer og rykker ut for å rette feilen, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

«Værstasjon til Aiwell med snø og rim sensor. På noen anlegg slik som her på Egertorget, har vi også kamera for å kunne overvåke gatevarmen

Han forteller at kundene er opptatt av å holde driftskostnader nede.

– Med Aiwells styresystem klarer jeg å drifte disse anleggene på rundt 100 kWt/m2/år, som erfaringsmessig er meget bra sammenlignet med annen automatikk. Aiwell har egenutviklet utstyr, blant annet en værstasjon som innhenter informasjon om lokale forhold, som snø og fukt, samt bakkesensorer for å ha kontroll med temperaturen i bakken. Andre anlegg henter inn kun et startsignal og kjører på dette helt til det er tørt i bakken, uten å regulere ned pådrag.  Da brukes unødvendig mye energi, sier han.

Optimaliserer anleggene
Aiwell regulerer hele tiden i forhold til overflatetemperatur.

– Dette kan sammenlignes med å koke poteter. Når man slår på platen, settes den på full effekt en kort periode for å få i gang kokingen, for så å dempe varmen når vannet når kokepunktet. Det samme gjelder med snøsmelting. Det kreves mye energi i starten, men så kan det strupes ned når smelteprosessen er i gang, sier han.

Anlegget fra Aiwell leveres med gode standardverdier, men alle anlegg er forskjellige.

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi Aiwell styresystem, montert i teknisk rom for Torggaten. Faglig godt utført arbeid av Abildsø Elektriske, forteller Geir Tøyen i Gatedrift.

– For å hente ut optimal energibesparelse er det viktig med en innreguleringsfase hvor jeg følger med på hvert snøfall for så å gjøre små justeringer på sett-punkter. Disse justeringene gjørs ofte i samarbeid med Aiwell for å få best mulig resultat, sier Tøyen.

Tilpasses lokale forhold
Han forteller at det er flere faktorer som må på plass for å få et vellykket snøsmelteanlegg.

– I tillegg til selve oppbygging og tilpasningen av røranlegget ute i gaten i forhold til type sand og nøyaktig overdekking, er dette med plassering av sensorer viktig for god funksjon. Kompetanse og erfaring er derfor viktig når nye anlegg skal etableres eller ved rehabilitering av eksisterende anlegg. For montering av anlegg bruker jeg ofte Abildsø elektriske. De har opparbeidet seg god kompetanse på slike anlegg og kjenner løsningene til Aiwell godt. Det er alltid tid og penger spart å gjøre jobben «rett første gang, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Aiwell temperaturføler, måler nøyaktig overflatetemperatur på bakken.

Krever godt samarbeid
Gatedrift har flere faste samarbeidspartnere med solid kompetanse og erfaring.

– Et eksempel på dette er vårt siste prosjekt i Torggata med oppgradering av eksisterende anlegg hvor ny varmeveksler og ny Aiwell Control 3000 med fjernstyring er installert. På tegnebrettet ligger fire nye prosjekter der vi er med som konsulenter fra start for å sikre gode anlegg. Gatedrift er godt kjent av de store entreprenørene i Oslo og blir kontaktet før det eventuelt skal graves i gatene. På denne måten unngår vi driftstans, lekkasjer og skader på snøsmelteanlegg, sier han.

– Takket være god kommunikasjon fungerer anleggene optimalt hele tiden, avslutter Tøyen.