VKEs administrerende direktør Thor Lexow sier de ikke støtter Byggmesterforbundets forslag om å begrense BNLs mandat.

Heller ikke VKE støtter Byggmesterforbundet

I likhet med Rørentreprenørene Norge, støtter ikke Foreningen for ventilasjon, kulde og Energi (VKE) Byggmesterforbundets forslag om å redusere handlefriheten for Byggenæringens landsforening (BNL). 

0

Byggmesterforbundet vil jobbe for at kun skal ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst. De får imidlertid ingen gehør fra VKE.

– Nei, VKE støtter ikke Byggmesterforbundets forslag. Vi ønsker derimot et sterkt og samlende BNL som kan fronte bygg-, installasjons- og anleggsbransjens felles interesser innen kompetansebygging, utdanning, seriøsitet, miljø og bærekraft, digitalisering for å nevne de viktigste, sier administrerende direktør
Thor Lexow til VVSforum.

– Som en del av BNLs 15 bransjeorganisasjoner, ønsker VKE å bidra til et enda tydeligere og samlende BNL, er hans klare standpunkt.