Heidenreichs administrerende direktør Bjørn Moen gleder seg over at deres satsinger gir gode resultater i form av omsetningsvekst.

Heidenreich opplever kraftig vekst

Etter at årets tredje kvartal er talt opp, opplever Heidenreich kraftig vekst i omsetningen mange steder i landet, og spesielt på Østlandet. – Det er mange ting vi er stolte av om dagen, sier administrerende direktør Bjørn Moen.

0

– Vi opererer i et marked i stadig endring, og vi forsøker stadig å forholde oss til disse endringene, samtidig som vi selvsagt er opptatt av å følge den strategien og kursen vi har valgt ut. Som mange andre så blir vi ofte fokusert på det vi ikke har fått til eller ikke har rukket å gjøre, påpeker Moen.

– Derfor er det viktig å kunne ta en fot i bakken og reflektere også over alle de positive tingene som vi ser i vår organisasjon om dagen.

Mye å være stolt av
Han trekker spesielt fram følgende områder som viktige suksessfaktorer:

* Stor fremgang på prosjektmarkedet.
* Styrket prosjektsatsingen i Oslo.
* Rendyrker flere gode medarbeidere til å jobbe dedikert med prosjektgjennomføring sammen med sine store proffkunder.
* Har aldri hatt så stor ordrereserve på prosjektsiden som de har fått bare de siste månedene.
* Har også stor fremgang på flere av VVS-kjedene, og mange av sine små og mellomstore kunder.
* Fortsetter satsningen på butikk
* Fokus på hva kundene sier

Kraftig vekst på Østlandet
Norge er et langstrakt land, og aktivitetsnivået i markedet varierer også fra de ulike stedene, forteller Moen.

– Vi ser at vi lykkes mange steder, både på større og mindre prosjekt og på ordinært daglig vareplukk. Det skjer mye i de sentrale områdene, som bl.a Oslo, Bergen og Trondheim. Her er Heidenreich med som en sentral aktør. Men spesielt i området rundt Oslo skjer det mye spennende, og vi ser vi har en veldig positiv utvikling på Østlandet.

Han mener det  har vært mange større prestisjeprodukter i Norge både i fjor og i år. Her har de levert til flere av disse, som f. eks The Hub i Oslo og Britannia i Trondheim.

– Men vi ser også at vi har levert til mange spennende VA- prosjekter i det ganske land, og vi har flere spennende prosjekter i pipelinen.

Styrket prosjektsatsingen i Oslo
Heidenreich har gjort endringer i sin organisasjon i Oslo, og har fortsatt endringer de skal gjennomføre for å kunne fortsette den positive utviklingen innen prosjekter i hovedstaten.

– Vi rendyrker flere gode medarbeidere til å jobbe dedikert med prosjektgjennomføring sammen med våre store proffkunder. Et tett og godt samarbeid med våre store proffkunder er viktig for at vi sammen skal klare å få prosjektleveringene. Her har vi jobbet godt sammen og dette skal vi fortsette med også videre fremover.

Den jobben de har gjort sammen med våre store prosjektkunder i flere områder i Norge har gitt resultater – ikke bare på kort sikt men også på lengre sikt.

– Vi har aldri hatt så stor ordrereserve på prosjektsiden, som det vi har nå. Her ser vi at fremtidsrettet og tett samarbeid gir resultater både innen VVS- og VA- relaterte prosjekter.

Marked i endring
Som tidligere nevnt, opplever også Heidenreich et marked i endring, blant annet med nye kjedegrupperinger som VVS- Norden og VVS- Norge. Det må også grossisten forholde seg til.

– Vi ser også bl.a på sosiale medier at våre ulike kunder diskuterer mye om nye salgskanaler og prisbilde. Det er derfor gledelig at vi ser positiv utvikling hos oss, både på VVS- kjede men ikke minst også på små og mellomstore kunder, sier han.

Han gleder seg også over at de i tillegg opplever sterk vekst i de fleste av butikkene sine rundt i landet.

– Det siste året har vi oppgradert mange av butikkene med bl.a bredere sortiment innenfor VVS og verktøy, samt at vi har fått nye og mer funksjonelle utsalgssteder i Trondheim, Ski og Finnsnes. Her har vi fått utrolig flotte tilbakemeldinger på vårt butikk- konsept. Disse nye butikkene og våre øvrige er vi svært stolte over. Til tross for at netthandel øker, ser vi at våre kunder setter stor pris på servicegraden vi har lokalt gjennom våre 31 butikker.

Lytter til kundene
Heidenreich har de siste årene gjennomført grundige kundeundersøkelser som har vist at kundene er svært fornøyde med både leveringsdyktighet, varesortiment og fagkompetansen blant deres ansatte. Moen sier det både er hyggelig og viktig å konstatere at de nå får uttelling for dette gjennom økt omsetning.

– Våre kunder er ærlige og gir oss også tilbakemeldinger på forbedringsområder. Dette er ting vi tar tak i og som vi så absolutt jobber med selv om endringene ikke oppfattes så raskt som en skulle ønske.

Det blir en hektisk avslutning på et spennende år, og Moen ser med glede og forventning frem til et nytt år om noen få måneder.

– I Heidenreich lykkes vi heller ikke uten at vi har en dedikert organisasjon, og i Team Heidenreich så er vi så absolutt klare for å fortsette å utvikle oss og å lykkes i markedet sammen med kundene, sier han.