– En av årsakene til de høye kostnadene i norske byggeprosjekter er dårlig strukturer som fører til feil og mangler, sier Jon-Olav Sigvartsen, eier og styreleder i JOS Byg

JOS Bygg har redusert kostnadene på boligbygg med 7 prosent

Har satt krav til at rørlegger- og ventilasjonsbedrifter må levere IFC- filer i prosjektene:

0

I nordisk sammenheng er Norge det dyreste landet målt etter både arbeidskostnader og
materialkostnader, ifølge SSB sin byggekostnadsindeks. For å gjøre norsk byggenæring mer konkurransedyktig har flere aktører signert Bygg21 sin «Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring». Gradvis begynner næringen å høste gevinstene fra økt effektivitet i prosjektene.

– En av årsakene til de høye kostnadene i norske byggeprosjekter er dårlig strukturer som fører til feil og mangler. De som fortsatt jobber manuelt, sløser med tid og penger i et marked som allerede har små marginer. For å redusere kostnadene må man derfor bruke digitale plattformer som gjør at prosjektene er like fra gang til gang, og om det oppstår feil, kan disse rettes neste gang. Man må jakte etter gevinstene, og tenke industrielt gjennom hele verdikjeden. Det er først når man bygger rett første gang, at man driver industrielt og kan redusere kostnader, sier Jon-Olav Sigvartsen, eier og
styreleder i JOS Bygg, en medlemsbedrift i Norgeshus som produserer eneboliger og mindre leilighetsbygg.

Godt samarbeid i Bygg21
Sigvartsen har vært representert i styret til Bygg21 siden 2016, og har jobbet tett sammen med vareleverandører, byggeiere, og entreprenører for å finne ut hvor bransjen har mest å hente på industrialisering.

– I arbeidet med å utvikle retningslinjene så vi at det finnes mange forhold som kan gi gevinster, og at det er vanskelig å ta tak i alt på en gang. Det viktigste er derfor at alle jobber i samme retningen, med eksempel BIM. Dette er «lavthengende frukt», og om alle bruker BIM vil faget utvikles raskere og gi gevinster tidligere.

– Vi innførte derfor krav til at arkitekt, elektriker, rørlegger- og ventilasjonsbedrifter må levere IFC- filer i prosjektene for to år siden. På denne måten kan vi gjøre kollisjonstester på alt av rørføringer før vi bygger. Det ideelle var om alle rørentreprenørene kunne levere IFC, slik at man unngår feil og mangler ute i prosjektene, sier han.

Må inkludere små- og mellomstore bedrifter
Sigvartsen peker på at anbefalingene til Bygg21 er relevante for alle fag, men at de små- og mellomstore bedriftene ofte ikke har ressurser til å gjennomføre.

– Nesten halvparten av verdiskapningen i Norge skjer i bedrifter med under 100 ansatte. Dessverre er det slik at BIM fortsatt ikke er utbredt blant små- og mellomstore bedrifter, og det er veldig mange små rørleggerbedrifter. Om man kan heve kompetansenivået blant slike bedrifter vil dette har stor effekt på kort tid.

– Det er ingen som kan hjelpe bedriftene i dette, men er noe den enkelte bedrift må gjøre selv. Den største utfordringen er at mange ikke har tid til å gjennomføre nødvendige endringsprosesser for å bli mer effektive. Jeg mener slike bedrifter må prioritere å tilegne seg, eller leie inn denne kompetansen, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Jon Olav Sigvartsen og hans kollegaer i JOS Bygg mener årsaken til høye byggekostnader i prosjektene er dårlig struktur i virksomhetene.

Praktiseres i alle prosjektene
Han forteller store deler av anbefalingene, som er utarbeidet i Bygg21 blir tatt i bruk i alle av selskapets prosjekter.

– Vi har jobbet med de flinkeste i bransjen for å finne de beste prosessene og løsningene. Dette arbeidet har gitt oss en fordel i markedet siden vi praktiserer flere av veilederne fortløpende. Vi har fullverdige BIM-modeller av alle eneboliger, hvor mange er arkitekttegnede. Det handler også om mer effektive arbeidsprosesser i prosjektene, sier han.

Fortsatt mye å hente
Han peker på at det fortsatt ligger et stort potensial i informasjonsberikelsen av BIM-modeller.

– Vi mangler fortsatt god nok informasjon på objektnivå i modellene. Nå ser vi på hvordan FDV- dokumentasjon kan følge BIM-modellene til bygget. Vi har ikke sett effekten av en fullverdig og fulldigital arbeidsprosess, og har fortsatt mye å hente. Om du tegner BIM-modeller med digitale varebestillinger får man mange positive side-effekter for de som planlegger og bestiller. Vi har ennå ikke hentet ut hele potensialet fordi utviklingen ikke er i mål, sier han.

Han mener industrialiseringen forutsetter at hele verdikjeden er på samme nivå.

– Når man ser at alle kan redusere kostnadene, vil de som ligger lengst fremme jobbe med bedre marginer. På sikt vil hele byggenæringen blir mer kostnadseffektiv, slik at prisnivået på byggearbeidet vil gå ned. De som ikke blir med på utviklingen vil ha for høyt kostnadsnivå, og vil forsvinne fra markedet, sier han.

– Vi begynte med digitale plattformer i 2012 og hadde allerede i løpet av 2015 redusert kostnadene med 7 prosent. Den største delen gikk på unødvendige oppgaver i prosjektledelse. Selv om det er vanskelig å sette måletall, er ambisjonen om 20 prosent lavere kostnadsnivået realistisk og oppnåelig, avslutter Sigvartsen.